Намери доктор

Намери доктор

д-р Сердар Кахраман, професор

КАТЕДРА ПО НЕВРОХИРУРГИЯ
E-mail: serdar.kahraman@anadolusaglik.org

Serdar Kahraman, MD Prof.

Serdar Kahraman, MD Prof.

Образование и професионален опит

Военно медицинска академия Гюлхане Факултет по неврохирургия , Анкара , Турция

Свободен университет Берлин, Германия

Болница на военовъздушните сили Етимесгут, Анкара, Турция

Университет New Century Медицински Факултет Истанбул, Турция

Медицински интереси и дейности

Невроанатомия

Функционална невроанатомия   и стереотактична неврохирургия

Тумори на черепната основа и тумори на мозъка

Съдови патологии на централната нервна система

Гръбначна хирургия

Членство в медицински асоциации и административна отговорност

Турска неврохирургична асоциация ( сътрудничество с WFNS-EANS)

Член на гръбначно и невро-онкологично отделение

Борд на турските неврохирурзи

Гръбначна асоциация

Научни изследвания и публикации

36 международни и национални публикации

Повече от 50 международни и национални презентации

Редактор на многомеждународни и национални списания