Намери доктор

Намери доктор

д-р Ахмет Кърал, доцент

Хирургични науки – ортопедия и травматология
E-mail: ahmet.kiral@anadolusaglik.org

Ahmet Kıral, DM Assoc. Prof.

Ahmet Kıral, DM Assoc. Prof.

Вижте видео представяне тук

Образование и професионален опит

 • Научен лицей Анкара
 • Медицински университет Хаджеттепе
 • Военна медицинска академия и медицинско училище Гюлхан
 • Шотландска болница за деца, Тексас, САЩ
 • Университет Торонто, Онтарио, Канада
 • Университет Станфорд, Калифорния, САЩ

Медицински интереси и активности

 • Хирургия на ръце и горни крайници
 • Детска ортопедична хирургия
 • Ставна артропластика (коляно, бедро, рамо, лакът)
 • Артроскопска хирургия.
 • Ортопедична хирургия

Членствo в професионални организации

 • Турско сдружение на ортопеди и травматолози
 • Турска асоциация на ортопедите и травматолозите
 • Турско сдружение за хирургия на ръце
 • Турско сдружение за реконструктивна микрохирургия
 • Образователен съвет на турските ортопеди и травматолози
 • Международна асоциация по ортопедия хирургия и травматология
 • Европейска федерация на националните асоциации на ортопедите и травматолозите
 • Федерация на европейските сдружения за хирургия на ръката

Изследвания и публикации

 • 106 публикации ( 34 международни и 72 национални)
 • 105 презентации (42 международни и 63 национални)
 • 120 международни цитати
 • 5 глави от книги