Намери доктор

Намери доктор

д-р Кемал Тахаоглу, доцент

Вътрешна медицина – Респираторни заболявания и астма
E-mail: kemal.tahaoglu@anadolusaglik.org

A. Kemal Tahaoğlu, MD Assoc. Prof

A. Kemal Tahaoğlu, MD Assoc. Prof

Образование и професионален опит

 • Медицински университет Джерапаша
 • Медицински университет Селчук
 • Център за гръдна хирургия и гръдни заболявания Сюреяпаша, Истанбул
 • Болница Медикал Парк Гьозтепе

Медицински интереси и активности

 • Бронхоскопия
 • Рак на белите дробове
 • Туберкулоза
 • Плеврални заболявания
 • Белодробна емболия
 • Хронични обструктивни белодробни заболявания

Изследвания и публикации

 • 20 международни статии и 58 национални статии
 • 15 международни презентации
 • 100 национални презентации
 • 3 глави в книги
 • Над 90 цитирания
 • Медицинска награда Седат Симави