Намери доктор

Намери доктор

д-р Метин Чакмакчъ, професор

Хирургични науки – Онкологична хирургия
E-mail: metin.cakmakci@anadolusaglik.org

Metin Çakmakçı, MD Prof.

Metin Çakmakçı, MD Prof.

Вижте видео представяне тук

Образование и професионален опит

 • Гимназия Еркек Истанбул
 • Медицински университет Хеджеттепе
 • Университет на Южна Алабама, Отделение по хирургия – изгаряния и травми
 • Военна болница Испарта
 • Държавна болница Малкара
 • Университетска болница в Цюрих, Отделение по обща хирургия
 • Болница Аджъбадем

Медицински интереси и активности

 • Онкологична хирургия
 • Хирургични инфекции
 • Гръдна хирургия
 • Хирургичен подход при травми, инциденти
 • Хирургична и медицинска технология
 • Медицинско образование и следдипломна квалификация
 • Здравни системи и здравен мениджмънт
 • Научен сътрудник на Американския колеж по хирургия
 • Научен сътрудник на Американския колеж по лекарски практики

Изследвания и публикации

 • 47 национални презентации
 • 50 международни презентации
 • 51 национални статии
 • 26 международни статии
 • 16 глави от национални книги
 • 7 глави от международни книги
 • 4 национални книги и монографии
 • 1 международна книга и монография
 • Редактор на 2 книги
 • 1 награда за изследване (Тübitak)