Намери доктор

Намери доктор

д-р Мурат Деде, професор

Онкологични науки – женско здраве – гинекология
E-mail: murat.dede@anadolusaglik.org

Murat Dede, MD Prof.

Murat Dede, MD Prof.

Образование

 • Военно-медицинска академия Гюлхане (GATA) Медицински Факултет, 1990
 • Военно-медицинска академия Гюлхане (GATA) Медицински Факултет, Департамент по Акушерство и гинекология (специализация), 1997
 • Военно-медицинска академия Гюлхане (GATA) Медицински Факултет, Департамент по Акушерство и гинекология, Гинекологична онкология, 2012

Професионален опит

 • Военно-медицинска академия Гюлхане (GATA), Департамент по Акушерство и гинекология, Турция, 1993-2017
 • Тренинг програма за напреднали „Робитизираната хирургия в гинекологичната онкология“, Болнична клиника Радиум, Осло, Норвегия, 2006
 • Професор, Военно-медицинска академия Гюлхане (GATA), Департамент по Акушерство и гинекология, Турция, 2017

Професионални интереси

 • Хирургия на гинекологични видове рак
 • Роботизирана и ендоскопска хирургия в Гинекологията (един от първите хирурзи в Турция, който започва да изпълнява роботизирани операции в гинекологията, направил е повече от 200 роботизирани операции от 2011 до сега)
 • Доброкачествени гинекологични заболявания
 • Урогинекология
 • Високорискова бременност
 • Човешки папилома вирус и заболявания на долните генитални пътища

Членство в професионални организации

 • Турската асоциация по акушество и гинекология (TJOD)
 • Турската асоциация по онкогинекология (TRSGO)
 • Турската асоциация по минимално инвазивна гинекология (MİJOD)
 • Асоциация по гинекологична роботизирана хирургия
 • Асоциация по робитизирана гинекология (SRS)
 • Европейско сдружение по Онкогинекология (European Society of Oncogynecology – ESGO)
 • Международно сдружение по Онкогинекология (International Society of Oncogynecology – IGCS)
 • Европейско сдружение по роботизирана онкологична хирургия (European Society of Robotic Oncologic Surgery – SERGS) – член на борда от 2013 до 2017
 • Американска асоциация по гинекологичните лапароскописти (American Association of Gynecologic Laparoscopists – AAGL)

Изследвания и публикации

 • Над 70 международни научни публикации
 • Над 60 национални научни публикации
 • Автор на повече от 20 глави в научни книги