Център за лечение на рак на перитонеума

Анадолу Медицински Център откри Специализиран център за лечение на рак на перитонеума. В центърът се осъществяват медицинските прегледи, подготовката, лечението, възстановяването и проследяването на състоянието след лечение. Центърът предоставя подробна устна и илюстративна информация, която позволява на пациентите да се запознаят с всички етапи на лечение.  Завеждащ Центъра за лечение на рак на перитонеума е специалистът по обща хирургия проф. д-р Корай перитонеума.

Перитонеумът, известен още като коремница, е серозна ципа, покриваща стените на коремната кухина и вътрешнокоремните органи.

Осигурява баланса на течностите в корема и предотвратява болката, която би се причинила вследствие на триенето на органите в корема. Ето защо го наричат „вътрешнокоремна ципа“. Защитната функция на перитонеума се проявява също и когато е налице раково заболяване, разпространяващо се в органите в коремната кухина. В този случай може да се каже, че перитонеумът на практика се жертва, задържайки тумора. Формите на рак на перитонеума (ракови заболявания, разпространяващи се в органите в коремната кухина) може да произхождат и от перитонеума. В повечето случай обикновено се появяват с разсейки от някой орган в коремната кухина. Ракът на дебелото черво, на яйчниците и стомаха често метастазират към перитонеума. Често това се изразява чрез натрупване (туморните клетки се отлагат по вътрешната страна на коремната мембрана). Естественият баланс на течностите при този процес се нарушава, при което в корема започва натрупване на течности. Това обикновено показва, че ракът е достигнал последния етап.

Напреднал етап на развитие на различни тумори във вътрешнокоремните органи са ракови заболявания, които се разпространяват в перитонеума.

Преди години тези онкоболни се считаха за пациенти в терминален стадий, на които се прилагаше палиативно лечение и системна химиотерапия, без особен резултат. Днес обаче, животът на пациентите може да бъде удължен посредством интраабдоминални химиотерапевтични методи, известни като:

  • Хипертермична интраперитонеална химиотерапия (HIPEC);
  • Интраперитонеална аерозолна химиотерапия под налягане (PIPAC).

Посредством тези методи се увеличава качеството на живот на пациентите, удължава се неговата продължителност и за определена група пациенти заболяването бива излекувано.

Поради структурните характеристики на перитонеума стандартното интравенозно прилагане на химиотерапевтика често е недостатъчно при лечение на ракови заболявания с разсейки в перитонеума, тъй като лекарствата не могат напълно да достигнат до перитонеума. Основният принцип за лечение на перитонеален рак е перитонеума да се разглежда като орган и да се отстранят засегнатите части от него и болните органи чрез циторедуктивна хирургия. Интраабдоминалната химиотерапия след отстраняване на всички туморни тъкани, цели да унищожи остатъчните микроскопични метастази.

Хипертермична интраперитонеална химиотерапия (HIPEC) или аерозолна химиотерапия под налягане (PIPAC) се прилагат по време на сложна и продължителна (6-10 часа) операция.

На първо място във всички установени туморни зони в корема се извършва радикална операция (циторедуктивна хирургия за отстраняване на туморите в корема). Непосредствено след това, преди още пациентът да се е събудил, се прилага интраперитонеална химиотерапия. Операцията изисква мултидисциплинарен подход от екип специалисти. В екипа участват общи хирурзи с опит както в тазовата, така и в чернодробната хирургия, когато се налага и гинекологични онколози. И още, опитни радиолози за предоперативно образно изследване, медицински онколози за регулиране на програмите за химиотерапия и лечение на пациенти, опитни патолози за проверка на диагнозата, специалисти по ядрена медицина за оценка на PET томографията, експерти диетолози за регулиране на храненето, анестезиолози, които проследяват състоянието на пациента, квалифициран персонал за интензивни грижи и медицински сестри – всички са важна част от този голям екип. Тази терапия е мултидисциплинарен метод.

Днес, триото “циторедуктивна хирургия + HIPEC или PIPAC + системна химиотерапия” е единственото лечение, което удължава с 40-50% шанса за живот на пациенти с рак на органите в коремната област, в последен стадий на заболяване. На практика раковото заболяване при някои пациенти се овладява и състоянието им се следи в продължение на 7-8 години. При липса на усложнения, след провеждане на хипертермична химиотерапия не се наблюдава влошаване на качеството на живот у пациентите. Те продължават със системното си лечение, след консултации с медицински онколог.

 

Доктори специалисти