Интензивно отделение

Към отделението по сърдечно-съдова хирургия функционира интензивно отделение. То е създадено с цел да осигури двадесет и четири часа висококачествена и специализирана, планова и спешна медицинска дейност, за пациенти непосредствено след сърдечна или гръдна операция. Наблюдението, което медицинският екип извършва, е от особена важност поради физиологичните изменения, които настъпват по време на хирургична интервенция.

Отделението разполага с отделни самостоятелни стаи, оборудвани с най-новата медицинска техника. Също и отлично подготвен и отдаден на следоперативното възстановяване на пациентите екип:

  •  гръдни и сърдечно-съдови хирурзи;
  • анестезиолози;
  • реаниматори;
  • физиотерапевти;
  • медицински сестри.

В допълнение тук в интензивно отделение на разположение  са и опитни специалисти, обучени да действат при критични ситуации.

Наше основно предимство е, че като многопрофилна болница имаме възможността да осигурим цялостно медицинско обезпечаване на пациентите. Тясната интердисциплинарна колаборация ни позволява максимално бързо и ефективно да извършим всички необходими допълнителни консултации и изследвания в името на по-бързото възстановяване.

доц. д-р Алтан Кър Интензивно отделениеНашите специалисти, признати в целия свят, модерната апаратура, новаторските техники, методите и подходите, които са съвременни и персонализирани, са гаранция за подобряване качеството на живот и бързото възстановяване на пациентите ни.

Сигурността на пациента е приоритет в Анадолу Медицински Център

Сигурността на пациента за специалистите по анестезия стои на първо място понеже общуват с пациента лице в лице. Д-р Шенгюл споделя, че уредите за анестезия и напредъка при медикаментите, имат положителен принос за сигурността на пациента.

Значителна част от осигуряването на сигурността на пациента, е проследяването му по време на целия процес. Връзката с пациента се поддържа от специалист по анестезия и анестезиен техник и включва: предоперативния период (преди процедурата), определяне на рисковете за пациента, подготовката му за операция, вземане на одобрение за заплануваните манипулации, организация на анестезията по време на хирургическата намеса, при необходимост насочването му за интензивно лечение, проследяване на пациента през постоперативния период (след процедурата), изписването му от болницата.

Доктори специалисти