Краниофациална хирургия

Сподели [social_share/]

Краниофациална хирургия

Краниофациална хирургия са оперативните процедури на черепа и лицевите кости, които решават вродени заболявания или проблеми, причинени от тумори или злополуки в областта на шията и главата.

Тази специфична област от лицево-челюстната хирургия включва хирургия на:

  • бебе, чийто череп не расте (краниосиностоза)
  • цепнато небце, с цепната устна (заешка уста)
  • частична или пълна липса на ушна мида (микротия и анотия)
  • проблеми със затваряне на челюстта (ортогнатна хирургия)
  • лицевите диспропорции (хипертелоризъм, лицеви импланти)
  • деформирани лицеви кости, които пречат на дишането (болест на Пиер Робин, мандибуларна хипоплазия)
  • лицева парализа (парализа на лицевия нерв)
  • лицево-челюстни фрактури и др.

Всяка от тези операции изисква напреднали хирургически технически умения и опит, за да бъде специалност сама по себе си. Успехът на тези операции не може да бъде постигнат само с усилията и уменията на хирурга. Специалистът по краниофациална хирургия работи съвместно с пластичен хирург, тъй като най-често при работа върху костната структура се налага и корекция на меките тъкани. Те трябва да бъдат част от мултидисциплинарен екип с неврохирург, ортодонт, рентгенолог, медицински генетик, офталмолог, УНГ специалист, анестезиолог. Знанията, мненията и приносите от различните дисциплини гарантират, че диагностиката и лечението на пациента са по-точни и по-бързи.

Нещо повече, повечето от тази група пациенти са в педиатрична възрастова група. Поради променящите се съотношения на главата и лицето по време на растежа, ефектите от операциите, трябва да бъдат проследени и когато е необходимо да бъдат допълнени от други операции или нехирургични лечения. Ние, докторите по краниофасциална хирургия, имаме удоволствието да бъдем свидетели на порастването на много бебета, които сме оперирали след раждането им.

Department Doctors

 

Пациентски случаи

Пациенти разказват
своите истории
Гледай   Прочети
 

Copyright © 2020
Anadolu Sağlık Merkezi
Всички права запазени