Краниофациална хирургия

Сподели [social_share/]

Краниофациална хирургия

Краниофациална хирургия са оперативните процедури на черепа и лицевите кости, които решават вродени заболявания или проблеми, причинени от тумори или злополуки в областта на шията и главата.

Тази специфична област от лицево-челюстната хирургия включва хирургия на:

  • бебе, чийто череп не расте (краниосиностоза)
  • цепнато небце, с цепната устна (заешка уста)
  • частична или пълна липса на ушна мида (микротия и анотия)
  • проблеми със затваряне на челюстта (ортогнатна хирургия)
  • лицевите диспропорции (хипертелоризъм, лицеви импланти)
  • деформирани лицеви кости, които пречат на дишането (болест на Пиер Робин, мандибуларна хипоплазия)
  • лицева парализа (парализа на лицевия нерв)
  • лицево-челюстни фрактури и др.

Всяка от тези операции изисква напреднали хирургически технически умения и опит, за да бъде специалност сама по себе си. Успехът на тези операции не може да бъде постигнат само с усилията и уменията на хирурга. Специалистът по краниофациална хирургия работи съвместно с пластичен хирург, тъй като най-често при работа върху костната структура се налага и корекция на меките тъкани. Те трябва да бъдат част от мултидисциплинарен екип с неврохирург, ортодонт, рентгенолог, медицински генетик, офталмолог, УНГ специалист, анестезиолог. Знанията, мненията и приносите от различните дисциплини гарантират, че диагностиката и лечението на пациента са по-точни и по-бързи.

Нещо повече, повечето от тази група пациенти са в педиатрична възрастова група. Поради променящите се съотношения на главата и лицето по време на растежа, ефектите от операциите, трябва да бъдат проследени и когато е необходимо да бъдат допълнени от други операции или нехирургични лечения. Ние, докторите по краниофасциална хирургия, имаме удоволствието да бъдем свидетели на порастването на много бебета, които сме оперирали след раждането им.

Department Doctors

 

Пациентски случаи

Пациенти разказват
своите истории
Гледай   Прочети
 

Copyright © 2020
Anadolu Sağlık Merkezi
Всички права запазени

Съобщение

Бихме искали да ви информираме, че предвид настоящата глобална пандемия COVID-19, „от 19 март 2020 г. Турция напълно затвори границите си за влизане в страната за чуждестранни граждани, независимо от тяхното гражданство. Намиращите се понастоящем в Турция чужди граждани ще могат да напуснат без ограничения, по собствено желание. Изключения при допускането в Турция ще се правят само за определени лица - дипломати, членове на медицински екипи или при хуманитарни случаи, но само след предварително получено разрешение от компетентните турски здравни власти за всеки конкретен случай. Затварянето на границите към момента е без срок, до второ нареждане."

Тъй като нашите настоящи български пациенти не могат да пътуват за редовни или последващи срещи, можем да предложим видеоконсултации с нашите лекари, според възможностите на графика им. Ако проявявате интерес, моля, уведомете ни и ние ще ви предоставим допълнителни подробности. Моля, имайте пред вид, че тези видеоконсултации не заместват стандартното лично посещение, тъй като лекарят няма да може да извърши клиничен или физически преглед. Освен това оценката ще бъде направена въз основа на медицински записи на английски език, кръвни изследвания и хистопатологични оценки, извършени във външни институции. В допълнение, вашите снимки на радиологична и ядрена медицина може да изискват допълнителна консултация от нашите отдели.

Като се има предвид настоящата глобална пандемия COVID-19, съгласно разпоредбите на турското министерство на здравеопазването, Анадолу Медицински Център може да приема пациенти, идващи от чужбина, само след като те се самоподложат на карантина в продължение на 14 дни след влизането в Турция. След като тези пациенти изпълнят 14 дни самокарантина в Турция и ако отговарят на политиката за безопасност на нашата болница, можем да ги приемем за преглед или лечение. Моля, обърнете внимание, че предвид бързо променящата се ситуация по света, ние си запазваме правото да променяме правилата за прием в болницата във всеки един момент. При всички случаи вашият координатор е на разположение 24 часа в денонощието за всички въпроси относно вашето здраве. Благодарим ви за разбирането и сътрудничеството.