Терапия HIPEC (топла химиотерапия)

Сподели

Терапия HIPEC (топла химиотерапия)

Хипертермична интраабдоминална химиотерапия (HIPEC)

Хипертермичната химиотерапия е една от най-големите стъпки в борбата срещу рака. Някои видове онкологични заболявания и напредналите им стадии не могат да бъдат лекувани с традиционната интравенозна химиотерапия. Въпреки химиотерапията, болестта прогресира и живота на пациентът се влошава по-бързо от очакваното. Именно в тези области се прилага хипертермичната интраабдоминална химиотерапия, позната още като хипертермична интраперитонеална химиотерапия, накратко HIPEC.

Защо се прилага интраабдоминална химиотерапия?

Много видове ракови заболявания, произхождащи от вътрекоремните органи, могат да засягат и коремната мембрана, наречена “перитонеум”. Перитонеумът е тъкан, която облегчава триенето на органите като секретира малко количество течност, което покрива както вътрешната страна на коремната стена, така и повърхността на органите. При рак, произхождащ от вътрекоремните органи, раковите клетки включват перитонеума по съседство или при секретиране. Това обикновено показва, че ракът е достигнал последния етап. При раковите заболявания, засягащи перитонеума, интравенозните химиотерапии са неадекватни, тъй като лекарствата не могат напълно да достигнат до перитонеума. Основният принцип за лечение на перитонеален рак е перитонеума да се разглежда като орган и да се отстранят засегнатите части от него и болните органи чрез циторедуктивна хирургия. Интраабдоминалната химиотерапия се прилага след тази операция, т.е. след отстраняване на всички туморни тъкани, като целта е да се унищожат остатъчните микроскопични метастази.

Каква е логиката на HIPEC? Защо се прилага хипертермична химиотерапия? Какъв е ефектът от загряване на химиотерапевтичното лекарство?

  • Топлината улеснява проникването на лекарството в тъканите.
  • Топлината увеличава убиващия ефект на избрания химиотерапевтичен агент върху раковите клетки.
  • Самата топлина има антитуморен ефект.
  • Интраабдоминалната химиотерапия може да се разпространи в корема чрез ръчна манипулация, топлината допринася за равномерното разпределение на лекарството на всички вътрекоремни повърхности.
  • По време на HIPEC, неблагоприятните ефекти на лекарството върху продукцията на бъбреците и урината могат да бъдат наблюдавани и да се вземат адекватни мерки.
  • По време на HIPEC могат да бъдат нормализирани много физиологични параметри на пациента (телесна температура, коагулация, хемодинамика и др.)
  • По време на HIPEC механично се изчистват туморните клетки от повърхността на тънките черва и през слоевете на фибриновите съсиреци.

При кои пациенти и заболявания се прилага HIPEC?

Най-често се използва за лечение на рак на яйчниците при жените. Освен това се използва при рак на дебелото черво (ректума), стомаха, апендикса и при ракови заболявания на перитонеума (pseudomyxoma peritonei). През последните години се използва и при рак на панкреаса.

Перитонеалното заболяване често включва натрупване на течност (асцит) в коремната кухина. Този асцид предизвиква както подуване на корема на пациента, така и разпространение на ракови клетки до диафрагмата и други интраабдоминални области. Понякога се натрупва толкова течност, че пациента не може да лежи. Често тази тази течност се източва навън, но това не е решение. Асцитът ще се появява толкова дълго, колкото е налице основната причина за него. Много от тези пациенти се изпращат у дома им, информирайки ги, че са в последния етап от заболяването и няма какво повече да се направи за тях. Ето при тези пациенти и гореспоменатите клинични състояния се използват циторедуктивна хирургия и HIPEC.

Достатъчно ли е да се приложи химиотерапия HIPEC като лечение?

Не, сама по себе си химиотерапията HIPEC не е достатъчна. HIPEC е част от лечението, а лечението протича в три фази. Първо, необходима е операция, при която от перитонеума и органите се извличат всички туморни тъкани, като се осигурява пълна или почти пълна циторедукция. При тази операция корема се отваря по цялата линия и се оценява целият корем. Отстраняват се перитонеума и засегнатите органи (дебелото черво, яйчниците, жлъчния мехур, участващата част от стомаха). Междувременно може да е необходимо да се отстрани част от дебелото черво или тънките черва и да се направи анастомоза както за червата, така и за коремната стена (колостомия или илеостомия). Това обикновено е временна мярка и червата се възстановяват след приключване на лечението. Прилагането на HIPEC няма смисъл без да се направи тази операция. И извършването на тази операция няма смисъл без прилагане на HIPEC. Циторедуктивната хирургия и HIPEC трябва да бъдат последвани от системна химиотерапия. Това е триото “циторедуктивна хирургия + HIPEC + системна химиотерапия”.

В кои случаи не може да се приложи HIPEC?

HIPEC не се прилага при извън абдоминално засягане (черепни, белодробни, костни метастази). Болестта трябва да бъде ограничена в корема. В допълнение, химиотерапията HIPEC не се прилага при пациенти, които имат множество чернодробни метастази или чернодробни метастази, които не могат да бъдат отстранени. Ако има три или по-малко чернодробни метастази, които могат да бъдат отстранени, няма пречки за прилагане на HIPEC.

При пациенти с много често и плътно увреждане на тънките черва, отстраняването на повечето тънки черва не е подходящо при терапията с HIPEC, тъй като не е съвместимо с живота. Повечето от тези случаи не могат да бъдат открити преди операция и се установяват по време на операцията.

Има ли условия, при които HIPEC се използва самостоятелно?

При някои пациенти HIPEC може да се прилага с катетри в корема, поставени по лапароскопски начин, за да се лекува само асцит и да се подобри комфорта на пациента. Обикновено това е палиативно лечение и то не удължава живота на пациента.

Как се прилага HIPEC?

HIPEC е част от оперативния процес. В края на продължителната трудна операция по отстраняване на интраабдоминалния тумор, докато пациентът е все още под анестезия се извършва HIPEC. Преди затваряне на корема, във всеки от долните и горните квадранти на корема се поставят двa дренажa. Между тези дренажи и специалното устройство, което загрява химиотерапевтичната течност, се осигурява връзка, а в горния и долния квадрант на корема се поставят две температурни сонди, за да се следи нивото на температурата. Тези сонди гарантират, че докато се дава химиотерапия, топлината е постоянна между 41 и 43 градуса. Продължителността на химиотерапията е 60 минути. Химиотерапевтичната течност (3,5 литра) се излива в корема и коремът се обработва ръчно отвътре и се разклаща отвън, за може химиотерапевтикът да достигне до всяка негова кухина. В края на процедурата течността в корема се изтегля и процесът приключва.

Какви специалисти участват в циторедуктивната хирургия и HIPEC?

Операцията продължава 6-10 часа. Това изисква опит както в тазовата, така и в чернодробната хирургия. В екипа участват общи хирурзи, когато се налага и гинекологични онколози. И още, опитни радиолози за предоперативно образно изследване, медицински онколози за регулиране на програмите за химиотерапия и лечение на пациенти, опитни патолози за проверка на диагнозата, специалисти по ядрена медицина за оценка на PET томографията, експерти диетолози за регулиране на храненето, опитни анестезиолози, които проследяват състоянието на пациента, опитен и квалифициран персонал за интензивни грижи и медицински сестри – всички са важна част от този голям екип. Тази терапия е мултидисциплинарен метод.

Какъв е ефектът от HIPEC върху преживяемостта?

По-голямата част от кандидатите за тази терапия са тези, които са в напреднал стадий на заболяване и чиято продължителност на живота е ограничена до месеци. Тази важна подробност не трябва да се забравя, когато се говори за преживяемостта.

Приложението на HIPEC има различни дългосрочни резултати при различните видове рак. Най-облагодетелствани са пациентите с рак на яйчниците – петгодишната преживяемост е около 50%. Това съотношение е около 30% при пациенти с рак на дебелото черво. Времето за преживяване е 43% при рак на стомаха за 1 година и 11% за 5 години. Като се има предвид, че нормалното време на живот е по-малко от 6 месеца, особено при пациенти с перитонеални метастатични ракови заболявания, успехът е видим. Петгодишната честота на преживяемост на неоплазма на перитонеума (pseudomyxoma peritonei) е 66-97%.

Какви са рисковете при HIPEC терапия?

Това е сложна терапия, поради което нивото на риск е по-високо от стандартните операции. Независимо от сложността обаче, резултатът е добър при пациенти, които са добре подготвени преди операцията и са добре наблюдавани и добре управлявани по време на операцията. Най-често се наблюдава временна загуба на функции на стомашно-чревната система. По време на операцията могат да се наблюдават усложнения като хеморагия, бъбречна недостатъчност поради лечението, образуване на съсиреци в белия дроб или мозъка, костномозъчна недостатъчност поради химиотерапия, инфекция на мястото на раната, дисекция на рани и изтичане на анастомоза. По-голямата част от тях обаче се преодоляват чрез мерки, прилагани в опитните медицински центрове и с добро управление на грижата за пациента. Въпреки че в различни проучвания са дадени различни проценти, рискът от загуба на пациенти след тази терапия е 0-7%. Усложненията и смъртните рискове са приемливи, когато се обмислят степента и тежестта на заболяването и се извършва оценка на риска и ползата.

В заключение, циторедуктивната хирургия и HIPEC изисква дълго, внимателно и подготвено за рисковете изпълнение от опитни хирурзи и екипи, но това е съвременен метод за лечение с обещаващи резултати. Мотивацията на пациента и семейството му за лечение и тяхното съдействие на медицинския екип са важни фактори, които ще увеличат успеха на лечението.

Днес, триото “циторедуктивна хирургия + HIPEC + системна химиотерапия” е единственото лечение, което удължава с 20-50% шанса за живот на пациенти с рак на органите в коремната област, в последен стадий на заболяване.

Department Doctors

 

Пациентски случаи

Пациенти разказват
своите истории
Гледай   Прочети
 

Copyright © 2017
Anadolu Sağlık Merkezi
Всички права запазени