Хирургия при деформация на носа

Хирургия при деформация на носа

Една от сериозните последници при децата родени с цепнато небце и цепната устна е деформация на носа. Дори корекцията на цепнато небце и цепната устна да се извърши правилно и своевременно, по време на растежа на лицето може да се развие специфична деформация на носа. Деформацията на носа се появява поради дисфункция на хрущялите и забавяне на развитието на костите от страната на цепнатината.

Едностранният или двустранният модел на вродената цепната устна засяга формата на носа. Горната челюст (максила) се развива недостатъчно. Oсновата на носа е засегната от цепнатината, ноздрите са сплескани или асиметрични. Носната преграда се отклонява и може да се появи хипертрофия на носната раковина. Тъканите губят естествената си структура и гъвкавост. При пациенти с едностранна цепнатина хрущялите на носа са асиметрични. Може да има недостиг на хрущял от страната на цепнатината в сравнение с незасегнатата страна.

Предвид всички тези фактори, корекция на деформация на носа в следствие на цепнати небце-устна изисква богат опит и отлични хирургически умения в сравнение с естетичните операции на носа.

Корекциите чрез отворена ринопластика се определят като стандартна процедура, но по време на процедурите почти винаги са необходими хрущялни присадки. В много случаи хрущял от ухото би бил достатъчен, но може да се наложи вземане на хрущял от ребрата.

Нещо повече, носът на тези пациенти не трябва да се оценяват само от естетическа гледна точка. Трябва да се разработи по-широк терапевтичен подход, тъй като може да се установи забавяне на развитието на горната челюст. Почти всички пациенти имат дефицит на максилата от страна на цепнатината. Поради това пациентите, подложени на операция на носа, може да се нуждаят от костна подмяна в предоперативна сесия или по време на процедурата.

Ако има сериозен проблем със затварянето на горните и долните зъби, те се нуждаят от ортодонтско лечение и ортогнатни хирургични интервенции. В този случай пациентите трябва да бъдат диагностицирани правилно и лечението трябва да бъде точно планирано. По принцип корекциите на носа трябва да се извършват след ортогнатна операция.

Department Doctors

 

Пациентски случаи

Пациенти разказват
своите истории
Гледай   Прочети
 

Copyright © 2020
Anadolu Sağlık Merkezi
Всички права запазени