Микроскоп с флуоресцентен филтър

Процедурите за отстраняване на злокачествени образувания от главния и гръбначния мозък се нарича микрохирургия. Основната трудност при този тип интервенции е отделянето на злокачествената тъкан от нормалната. Понякога това се оказва проблемно, ако се използва стандартен и обикновен хирургичен микроскоп. При новото поколение микроскопи с филтри за флуоресцеин вършат страхотна работа при операциите на мозъчни тумори. Тези микроскопи разполага със специални филтри за светлина, т.нар. флуоресцентно оцветяване/. По време на операцията на пациента се поставя венозно специално вещество флуоресцеин. Специалният филтър на микроскопа се настройва така, че мозъчните съдове да бъдат видими, т.е. да се направи ангиография на мозъка.

По този начин се проследява съдовата мрежа на мозъка. Това увеличава шансовете за по-безопасно лечение на мозъчно-съдовите нарушения. Също така могат да се засекат „зацапвания“ от кървене по време на операция, невидими за обикновените микроскопи и наблюдавани най-вече при глиалните тумори. При наблюдение на оперативното поле с микроскоп с флуоресцентен филтър е много по-лесно да се различи тумора от нормалната мозъчна тъкан. Това спомага да се отстрани само образуванието без увреждане на здравата мозъчна тъкан. Специалният хирургичен микроскоп в комбинация с невронавигация позволява с малък разрез да се максимизира отстраняването на тумора с минимална вероятност от грешка.

Тази система е налична в Анадолу Медицински Център и само в някои болници в Турция. Освен при операции за отстраняване на злокачествени образувания се използва и при мозъчно-съдови операции.

Доктори специалисти