Онкологична кардиология

Сподели [social_share/]

Онкологична кардиология

От 2012 година, към Анадолу Медицински Център функционира отделение по Онкологична кардиология. Отделението по Онкологична кардиология е създадено с цел:

 • да се намали риска при хирургична операция на рак;
 • да се ограничат сърдечните увреждания като страничен ефект на химиотерапия;
 • и да се намали въздействието върху сърцето на лъчетерапия, която се прилага в областта на гръдния кош.

Сърдечните заболявания и ракът са сред най-честите причини за смърт. През последните години се забелязва все по-голямо съвпадение на двете болести при един и същ пациент. Отделението по онкологична кардиология е от жизнено важно значение за гарантиране, както на успешното и надеждно лечение, така и на продължителността и качеството на живот на пациента.

За да се увеличи успеха на лечението на рак и да се намали риска за живота на пациента, при планиране на хирургически интервенции, химиотерапия или лъчетерапия е важно да се оцени здравето на сърцето. При наличие на сърдечно заболяване, то се лекува възможно най-бързо.

На редовно провежданите лекарски консилиуми в отделението се осигурява:

 • по-добра комуникация между специалистите;
 • обменя се информация за пациентите в риск;
 • планират се проследяванията и съвместния план на лечение на хоспитализираните пациенти;
 • последващите прегледи на амбулаторни пациенти за сърдечно-съдови усложнения след лечението на рак.

Какъв е ефекта върху сърцето при лечение на рак?

Много от онкоболните се възстановят и имат продължителен и пълноценен живот, благодарение на:

 • разработените силни химиотерапевтични лекарства;
 • насочени терапии;
 • радиотерапични техники като Cyberknife и Truebeam;
 • по-лесните и нискорискови хирургични процедури като роботизираната хирургия.

Въпреки, че имат повече предимства отколкото нежелани ефекти, тези онкологични терапии създават проблеми на други органи. Един от най-сериозните и нежелани ефекти се нарича “кардиотоксичност” – съдечни проблеми, предизвикани от химиотерапия. Въпреки, че много видове ракови заболявания могат да бъдат излекувани,  сърдечните проблеми като страничен ефект, намаляват продължителността и комфорта на живот на някои пациенти.

Докато убива раковите клетки, химиотерапията предизвиква функционални, временни или трайни увреждания на сърдечния мускул, който изпомпва кръв към другите органи. В случая е много важно да се определи и лекува риска от проява на конгестивна сърдечна недостатъчност. Увреждането може да се лекува само при ранна диагностика, тъй като шест месеца след развитието си, конгестивната сърдечна недостатъчност става необратима. .

Кои са рисковите фактори?

Сърдечните проблеми, като кардиотоксичност не се наблюдават при всеки пациент. Има някои фактори, които определят този риск.

Една група са факторите, свързани с лечението: видове, дози и методи на приложение на химиотерапия, дали е прилагана лъчетерапия преди това. Например, някои химиотерапевтични лекарства може да предизвикат конгестивна сърдечна недостатъчност (при 25% отпациентите), а други да предизвикат хипертония (при около 50% от пациентите). Най-честите сърдечни заболявания, които възникват по време на лечението или след това са:

 • конгестивна сърдечна недостатъчност;
 • хипертония;
 • аритмия;
 • сърдечен инфаркт;
 • перикардит.

Втора група са факторите, свързани с пациента: възраст, наличие на сърдечно-съдови заболявания или наличие на рискови фактори за проява на такива. Сериозни сърдечни проблеми се развиват в по-голяма степен при пациентите, които са прекарали инфаркт и имат сърдечни заболявания като конгестивна сърдечна недостатъчност, хипертония, заболявания на сърдечната клапа, аритмия. Тези заболявания трябва да се дефинират преди започване на лечението на рак, за да може планирането и проследяването на лечението да бъдат направени в съответствие с вида и схемата на лекуване на сърдечната болест.

С прилагане на лечението на рак, сърдечните проблеми могат да се задълбочат. Това може да наложи спиране или отказ от лечение. Прекъсването или отказването от химиотерапия, отлагането на хирургически операции или лъчетерапия, които са жизнено важни за пациента, се считат от кардиолозите и онколозите за последна мярка. За някои специални групи пациенти, въпреки сериозните странични ефекти върху сърцето, химиотерапията трябва да се продължи. Тези пациенти се проследяват и лекуват много внимателно в тясно сътрудничество между кардиолози и онколози.

С цел да се повиши безопасността на лечението, още при първите прегледи, онколозите трябва да определят кои хора са рискови или имат сърдечни заболявания. След което да назначат проследяването им от кардиолози за оценка на сърдечните проблеми преди, по време и след лечението на рака.

Department Doctors

 

Пациентски случаи

Пациенти разказват
своите истории
Гледай   Прочети
 

Copyright © 2014
Anadolu Sağlık Merkezi
Всички права запазени

Съобщение

Бихме искали да ви информираме, че предвид настоящата глобална пандемия COVID-19, „от 19 март 2020 г. Турция напълно затвори границите си за влизане в страната за чуждестранни граждани, независимо от тяхното гражданство. Намиращите се понастоящем в Турция чужди граждани ще могат да напуснат без ограничения, по собствено желание. Изключения при допускането в Турция ще се правят само за определени лица - дипломати, членове на медицински екипи или при хуманитарни случаи, но само след предварително получено разрешение от компетентните турски здравни власти за всеки конкретен случай. Затварянето на границите към момента е без срок, до второ нареждане."

Тъй като нашите настоящи български пациенти не могат да пътуват за редовни или последващи срещи, можем да предложим видеоконсултации с нашите лекари, според възможностите на графика им. Ако проявявате интерес, моля, уведомете ни и ние ще ви предоставим допълнителни подробности. Моля, имайте пред вид, че тези видеоконсултации не заместват стандартното лично посещение, тъй като лекарят няма да може да извърши клиничен или физически преглед. Освен това оценката ще бъде направена въз основа на медицински записи на английски език, кръвни изследвания и хистопатологични оценки, извършени във външни институции. В допълнение, вашите снимки на радиологична и ядрена медицина може да изискват допълнителна консултация от нашите отдели.

Като се има предвид настоящата глобална пандемия COVID-19, съгласно разпоредбите на турското министерство на здравеопазването, Анадолу Медицински Център може да приема пациенти, идващи от чужбина, само след като те се самоподложат на карантина в продължение на 14 дни след влизането в Турция. След като тези пациенти изпълнят 14 дни самокарантина в Турция и ако отговарят на политиката за безопасност на нашата болница, можем да ги приемем за преглед или лечение. Моля, обърнете внимание, че предвид бързо променящата се ситуация по света, ние си запазваме правото да променяме правилата за прием в болницата във всеки един момент. При всички случаи вашият координатор е на разположение 24 часа в денонощието за всички въпроси относно вашето здраве. Благодарим ви за разбирането и сътрудничеството.