Операции на хипертелоризъм

Операции на хипертелоризъм

Хипертелоризъм е вродена аномалия, която представлява необичайно увеличено разстояние между очите.

Как се дефинира хипертелоризъм?

Разстоянието между очите, измереното между костите от двете страни на носа, се нарича интерорбитално разстояние. Разстоянието между прорезите във вътрешните части на окото се нарича интеркалтално разстояние. Интерорбиталното разстояние при възрастните мъже трябва да е приблизително 28 mm, 25 mm при жените и 16 mm при новороденото. Въз основа на тези измервания пациентите са класифицирани:

  • с интерорбитално разстояние 30-34 mm като група I,
  • тези с 35-39 mm като група II,
  • а тези с 40 mm и повече като група III.

Как се коригира хипертелоризъм?

Преди да се вземе решение за операцията, за да се оцени дали освен орбиталните кости са засегнати и максилата и горните зъби на пациента. За тази цел се осъществява триизмерна компютърна томография. Освен това при планирането на операцията се преценява дали има влияние върху мозъка или свързани тъкани в средната линия. За целта се извършва ядрено-магнитен резонанс. В резултат на тези оценки костите могат да се приближат до костите около очите на пациента с помощта на разрези като рамка за очила (box osteotomi). Също така може да се наложи да се извърши операция, с която всички лицеви кости да се доближат до средната линия (fasiyal bipartisyon). При някои пациенти може да се наложи едновременно привеждане на костите напред и тяхното приближаване към средната линия.

Кой извършва операцията?

Всички изследвания и самата операция се изпълняват в комплексния център по краниофациална хирургия. Мултидисциплинарният подход на работа предлага индивидуална диагностика и лечение на вродени и придобити заболявания на пациенти от всички възрасти. Хипертелоризмът е вродена аномалия, която може да бъде излекувано в най-ранна възраст, а специалистите в Анадолу Медицински Център имат богат опит и подход за лечение на деца.

Department Doctors

 

Пациентски случаи

Пациенти разказват
своите истории
Гледай   Прочети
 

Copyright © 2021
Anadolu Sağlık Merkezi
Всички права запазени