Ортогнатна хирургия

Ортогнатна хирургия

Ортогнатна хирургия се прилага за коригиране на скелетната конструкция на лицето. Това са основно операции, извършвани за коригиране на проблемите със:

  • захапката;
  • регулиране на височината и изпъкналостта на лицето и позициониране на брадичката.

В допълнение към това, ортогнатни хирургични операции могат да се извършват при:

  • нарушения на съня (синдром на сънна апнея);
  • за освобождаване на дихателните пътища;
  • за елиминиране на проблеми с челюстните стави и нарушения на растежа.

Лицево-челюстните проблеми трябва да се решават с работа в екип.Пластичният хирург и ортодонт трябва заедно да направят оценка на пациента и да решат етапите на лечението. Изискват се диаметрално противоположни решения за пациенти, които ще бъдат подложени на ортодонтско лечение преди ортогнатична хирургия, спрямо пациентите, за които е планирано само ортодонтско лечение.

Как се решава проблем със захапката?

При пациенти с проблем със захапката, тялото се опитва да коригира този проблем като наклонява зъбите. Този наклон може да се увеличи при пациенти, които ще получат само ортодонтско лечение и проблемът ще бъде решен до известна степен. В случаите, когато разликата между горните и долните зъби е твърде голяма, е необходимо да се планира ортодонтско лечение като подготовка за ортогнатична хирургия. Ъгълът на зъбите трябва да бъде доведен до необходимите градуси чрез прилагане на сила върху зъбите в обратна посока на наклона, даден от тялото. По този начин в процеса на лечение се разкрива напълно проблема в костите. Целта е да се коригира напълно скелетната аномалия посредством хирургична процедура върху костите.

Тъй като ортодонтското лечение е дълъг процес и целите трябва да бъдат определени в началото на лечението. В интерес на пациента е екипът да се състои от хора, работещи в хармония помежду си. В процеса на ортодонтско лечение, подредбата на зъбите, ъглите на зъбите и разстоянието помежду им се коригира чрез скоби и брекети, прикрепени към зъбите на пациента. След като зъбите се приведат в желаното положение, се правят подробни измервания, за да се определи посоката и движението на горните и долните зъби. Също се подготвят шините, необходими за извършване на тези движения по време на операцията.

Какво представлява ортогнатна хирургия – операция?

Ортогнатните хирургични операции обикновено се извършват с разрези, направени в устната лигавица (разрези, които не се виждат отвън). Процесът на рязане на костите се нарича остеотомия. Остеотомията за горната челюст се нарича остеотомия LeFort I. Oстеотомията за долната челюст се нарича двустранна сагитална сплит остеотомия (BSSO). Операцията, извършена за регулиране на позицията на брадичката, се нарича гениопластика.

Тези три процедури представляват много важна част от операциите, извършвани в ортогнатична хирургия. Има обаче и редки процедури, извършвани при пациенти с тежка деформация поради вродени аномалии. Те включват: Oстеотомия LeFort II, при която средното лице (около носа) се оформя заедно с горните зъби. Oстеотомията LeFort III, при която цялото лице се формира чрез отделянето му от черепа. Mоноблокната остеотомия, при която лицето се оформя чрез включване на челото. Съществуват и процедури (дистракционна остеогенеза), при които костите се режат и изтеглят бавно ежедневно, за да се намали рискът от несъединяване. Тези операции са възможни само с апарати, наречени дистрактори, които позволяват на костите да се придвижват контролирано.

Под каква анестезия се извършва ортогнатна операция?

Ортогнатната хирургия винаги трябва да се извършва под обща анестезия, прилагана от анестезиологичен екип. От съществено значение е внимателното наблюдение на жизнените показатели и дихателните пътища на тези пациенти по време и след операцията (интраоперативно и следоперативно). Не е възможно тези пациенти да бъдат интубирани орално, затова се интубират назално – използва се тръба от носа до трахеята. Особено при операции, в които горната и долната челюст ще бъдат свързани помежду си, брадичката ще бъде фиксирана в края на операцията, а долната и горната челюст са фиксирани една към друга (междучелюстна фиксация) с ластици. През цялото време поддържането на отворени дихателни пътища на пациента е отговорност на опитен екип по анестезия.

Какъв е периода на възстановяване след ортогнатна хирургия?

При простите операции възстановяването приключва в рамките на седмици, а сложните процедури може да изискват месеци на възстановяване. Фиксирането на долната и горната челюст може да продължи 2-6 седмици, а след това може да се наложи ортодонтско проследяване на пациентите още 3-6 месеца. След операция пациентите трябва да се хранят само с течност, а след това с блендирана мека храна, докато разрезите в устата се излекуват и/или фиксациите на горната и долната челюст се отворят.

Болката не е най-важното оплакване при пациенти с костна фиксация като цяло. Отокът и натъртванията в устата и/или областта на лицето са по-важни проблеми. Като цяло тези проблеми отшумяват за няколко седмици, без да е необходимо лечение. Може да има загуба на усещане, че долните устни са засегнати, особено след BSSO и процедури за гениопластика, извършени за долната челюст. При много голям брой пациенти това оплакване изчезва спонтанно в рамките на 3-6 месеца от следоперативния период. Въпреки това пациентите трябва да бъдат информирани преди операцията, че съществува риск от загуба на усещане в долните устни през целия живот.

Department Doctors

 

Пациентски случаи

Пациенти разказват
своите истории
Гледай   Прочети
 

Copyright © 2020
Anadolu Sağlık Merkezi
Всички права запазени