Протеза на око, ухо, нос, пръсти

Протеза на око, ухо, нос, пръсти

Използването на протезa на око, ухо, нос, пръсти е начин да се реши естетичния проблем при липсващ или деформиран орган. Съвременните компютърно изработени протези са далеч по-удобни и естетични, и се наричат епитези. За изработка на такава протеза на липсващ орган е необходима цифрова информация за пациента. За целта се правят компютърна томография и / или триизмерни снимки. След това от здравата страна се взима изображение и прави огледален модел на тъканта, която ще се протезира. За здраво закрепване на произведените епитези се използва имплантна технология, подобна на зъбните протези. В костите около полето, където ще се приложи протезата се поставят 2-3 импланта. След сливане на тези импланти с костта, на краищата им се фиксират много силни магнити. Поставят се магнити и на протезата, така че двата магнита да се придържат здраво.

Естествения вид на протезата зависи напълно от oпита на изработилия я лекар. Колкото по-добре се регулират цветът и детайлите на протезата, толкова по-перфектен ще бъде резултатът. Не да се забравя, че дори когато е постигнато перфектно цветното съвпадение, протезата няма възможност да се адаптира към промени, следствие на слънчево излагане или на промени в цвета на кожата с годините.

Протеза на ухо

Най-важното в този метод е стабилното фиксиране на протезата и естественият вид на ухото. Протезното ухо може да бъде направено както от подходящи изкустени материали, така и от собствените тъкани на лицето.

Симетричният изглед на ухото се получава в компютърна среда след вземане на изображенията на здравото ухо с повърхностни скенери или с триизмерна томография. Ако на страната, където ще се постави протезата има тъкани, то тогава съществуващите части ще се изрежат от огледалното изображение и ще се получи точна по размер протеза.

Моделът от триизмерен принтер, използван като образец в хирургичната операция, предоставя много по-подробна и точна информация от чертеж на противоположното ухо. Също така, за хрущял се използва пълен и точен триизмерен модел, вместо оформен от двумерен модел.

След изготвяне на модел от наличното ухо, се изработва негативен калъп за липсващото ухо. В тази форма се излива медицински силикон. Имплантите от медицински силикон са биосъвместими и предизвикват минимална реакция на тъканите, върху които се прилага. Този имплант може да се постави под кожата пред линията на косата, когато липсва ухото (многоетапна реконструкция) или с присаждане на хрущял или кожа (едноетапна реконструкция на ухо).

Протеза на око

Когато очната ябълка не запълва орбиталните кости или е отстранена цялата очна ябълка, може приложи протеза на око.

При пациенти със здрави клепачи се подготвя очна протеза, сходна с другото око по цвят и обем и се поставя под клепачите, за да се задържи в очната кухина. Но при пациенти без клепачи, за да се задържи изработената протеза на око в орбитата трябва първо в периорбиталните кости да се поставят 2-3 импланта.

След адаптирането на имплантите към костта, фиксирането се гарантира с магнити, прикрепени към имплантите и протезата. По този начин пациентът може да снема протезата за почистване.

Протеза на нос

Днес естетичните проблеми на носа могат да се осъществят много сполучливо чрез трансплантация на тъкан от челото или тъкан от други части на тялото. Ако по медицински причини или когато пациентът не желае трансплантация на тъкани от друго място, могат да се използват протези, закрепени към импланти в костите на лицето.

Протеза на пръст

Кутрето и безименият пръст на ръката нямат важно значение за функциите на ръката, освен за здраво захващане. Но липсата на пръст е деформация, която трудно се приема естетически. Много хора изискват протеза, която да не се различава от ръката, дори и да не функционира. Силиконовите протези на пръсти, поставени върху костни импланти на ръката, отговарят на тази нужда. Поставянето на имплант в костта е сравнително лесна хирургична процедура. След адаптирането на импланта към костта се произвеждат протезите. По този начин, при нужда пациентът може да махне протезата, да я почисти и лесно да я постави отново на място.

Department Doctors

 

Пациентски случаи

Пациенти разказват
своите истории
Гледай   Прочети
 

Copyright © 2021
Anadolu Sağlık Merkezi
Всички права запазени