Реконструкция на ухо

Реконструкция на ухо

В резултат на забавено или непълно развитие на ухото (микротия) по време на бременността. При новородените бебета могат да се появят различни аномалии. Тази аномалия може да бъде от обикновена видима деформация на ухото до частична или пълна липса на ушна мида.

Факторите, влияещи върху развитието на ухото, може да са засегнали много структури в областта на лицето, произхождащи от същите тъкани. При тези пациенти трябва да бъдат оценени и другите съпътстващи аномалии като:

  • засегнати структури на средното ухо и вътрешното ухо;
  • асиметрия на лицето;
  • липса или асиметрия на костта на долната челюст, за да се планират едновременни лечения.

Освен това, тези бебета могат да имат много съпътстващи заболявания като цепнато небце и цепната устна, аномалии на пикочните пътища и бъбреците, затова тяхната обща оценка трябва да се направи внимателно.

Анотия и микротия

Липсата на част от външната ушна мида се нарича микротия. Липсата на цялата ушна мида се нарича анотия. Въпреки че изследванията съобщават много причини като инфекции (рубеола), употребата на някои лекарства (талидомид) и запушване на стапедиалната артерия в ембриологичния живот, при повечето пациенти са доминиращи генетичните причини или не може да се установи причина.

Кога трябва да се предприеме лечение на микротия?

От психологическа гледна точка, препоръчителната възраст за операция на детето е между 5 и 7 години – преди детето да влезе в училищната среда. Не се препоръчва обаче да се извършва операция в много ранна възраст. Интервенцията се извършва като се взема хрущял от ребрата на детето и се преправя в ухо, което ще продължи да расте през целия живот на детето, точно като естествен орган. Въпреки това, има някои съществени недостатъци на подхода, тъй като ребрата не са в състояние да възстановят хрущяла и това може да доведе до деформации на гръдния кош. Освен това е необходимо да се изчака до предучилищния период, тъй като ухото, формирано много рано в периода на растеж, може да бъде по-малко от противоположното ухо, когато детето порасне.

Как се прави ушна мида от автоложни тъкани?

В миналото са описани много операции за реконструкция на ухото, като например направяне на ушна мида от тъканите на бузите. За пръв път пълна реконструкция на ухото е извършена от Gillies през 1920 г. Изследователите са описали както многоетапни реконструкции на ухото, така и техники за изрязване на хрущяли.

При тези реконструкции предоперативното планиране е толкова важно, колкото и самата операцията. При стандартните методи здравото ухо се маркира с рентгенов филм и се правят измервания. Полученият шаблон се превръща в ръководство за реконструкция на деформираното ухо като се прилага огледална симетрия на шаблона.

Едноетапна реконструкция на ухото при микротия (недоразвито ухо)

  • В зависимост от степента на недоразвитие се прилага различен подход. Реконструкцията на ухото може да се извърши в една стъпка с присаждане на хрущял или кожа за постигане на симетричност със здравото ухо.

Многоетапна реконструкция на ухото при анотия (липса на ухо):

  • Моделиране на ушна мида от хрущял и подкожно присаждане
  • Повдигане на присаденото ухо над кожата
  • Позициониране на ушната мида и каналопластика на външен слухов ход
  • Създаване на анатомичните части конха и трагус и естетически корекции

При случаите на анотия, когато липсва слуховия канал, той се възстановява от специалист на отделен самостоятелен етап.  Желателно е отварянето на ушния канал да стане след изграждането на ушната мида.

Какво представляват ушните протези?

Това е процес на създаване на външна ушна протеза като здравото ухо се ползва за модел. Триизмерни изображения на противоположното ухо се получават с помощта на триизмерни скенери или чрез компютърна томография. Имплантираното ухо е здраво фиксирано към главата. За фиксиране на ушната протеза към черепа се използва технологията за имплантиране на зъбни протези, прилагана от стоматолозите. В черепната кост се поставят 2-3 импланта, върху краищата им се поставят много силни магнити и протезата се фиксира към главата.

Това, протезата да не привлича вниманието и ухото да не изглежда като протеза, зависи от способността на лекаря да извърши процедурата. Колкото по-добре се регулират цветът и детайлите на протезата, толкова по-перфектен ще бъде резултатът. Не трябва обаче да се забравя, че дори когато съвпадението на цветовете е постигнато перфектно, ако пациентът получи слънчев загар или промени в цвета на кожата с течение на времето, протезата няма да се адаптира към тези промени.

Department Doctors

 

Пациентски случаи

Пациенти разказват
своите истории
Гледай   Прочети
 

Copyright © 2020
Anadolu Sağlık Merkezi
Всички права запазени