TrueBeam от Анадолу Медицински Център

TrueBeam от Анадолу Медицински Център

TrueBeam – върхът на технологията в радиационната онкология

Анадолу Медицински Център приветства най-новите технологични изобретения в областта на медицината. Едно от тях, налично и при нас, е най-новата модерна и иновативна система в радиационната онкология, TrueBeam.

TrueBeam комбинира различни платформи за лечение в един уред – компютърна томография, радиотерапия и радиохирургия, с основна цел – да постави под контрол тумора.

Технологията дава възможност за проследяване на тумора в реално време чрез синхронизиране на дозите със изображенията, особено важно при подвижни органи като панкреас, бял дроб, простата и гърди.

TrueBeam е изцяло дигитализиран – изпраща с прецизност до милиметър радиационна енергия към тумора и със същата точност предпазва околните тъкани. По време на лечението, благодарение на проследяване на дихателните процеси и системите за изображения, лекарят може да прецизира областта, която се третира. Основно предимство е намаляването на периода на лечение с до 50%. Благодарение на Flattening Filter Free (FFF) скоростта на дозата се увеличава 4 пъти при високи дози енергия и 2 пъти при ниски дози, в сравнение с класическия подход.

TrueBeam осигурява възможности за лечение на тумори на труднодостъпни места, или в зони, които не могат да бъдат оперирани, или на които вече е прилагано облъчване. Независимо дали са вътречерепни или не, всички засегнати зони могат да бъдат третирани чрез TrueBeam технологията. Успешно се лекуват мозъчни метастази, глиоми, метастази на черния и белия дроб, надбъбречни метастази, детски мозъчен тумор, тумор на панкреаса, рак на простатата, рак на гърдата и много други.

Предимствата на този метод могат да се сведат до следните

Това е система, която извършва облъчването на фокус, без отклонения; тази система намалява времевата продължителност на сесиите, за време, по-малко от 2 минути; тази система дава възможност за радиотерапия и радиохирургия едновременно; при тази система не е необходима анестезия, тъй като не се усеща болка; при тази система страничните ефекти са сведени до минимум, защото нормалната, здрава тъкан е защитена.”

 Смело може да твърдим, че в Европа и особено в региона, сме медицинската организация, която своевременно прилага най-новите технологии в съвременната медицина.

Предимства на TrueBeam

 • Неинвазивен метод на лечение
 • Система, която извършва облъчването на фокус, без отклонения
 • Система, която намалява времевата продължителност на сесиите. Една сесия отнема около 15-20 минути
 • Лечението може да се раздели на части, като лечебната доза да се даде наведнъж или няколко пъти по преценка на лекуващия лекар
 • Система, която дава възможност за радиотерапия и радиохирургия едновременно
 • Система, при която не е необходима анестезия, тъй като не се усеща болка
 • Система, при която страничните ефекти са сведени до минимум, защото нормалната, здрава тъкан е защитена
 • Изключително прецизен метод: дозите радиация са с точно изчислени нива. Дозите се коригират при смаляване на тумора. Лъчението се включва, когато туморът е на предварително зададената позиция и спира, когато туморът е извън целта. Движението на тумора по време на дишане се следи непрекъснато.
 • Методите на лечение са индивидуални. Цялостното лечение е с повишено качество, когато се прилагат различни лечебни модели, съобразени със заболяването на пациента
 • Технологията представлява алтернатива за лечение за много пациенти, особено при случаи, когато туморът е разположен на голяма дълбочина или в трудно достъпни за конвенционалната хирургия зони или ако вече е приложена лъчетерапия.

Етапи на лечение с TrueBeam

Какви са етапите при самата процедура?

Пациентът е буден по време на процеса и не е необходима анестезия, тъй като не се усеща болка. Към зоната, която се третира се поставят някои допълнителни фиксиращи устройства, с цел осигуряване на неподвижността на пациента. За всеки пациент се прави маска или вакуумно легло в зависимост от зоната, която ще се третира. След като пациентът е обездвижен, се извършва сканиране. Получените изображения се прехвърлят в планираща компютъризирана система. Прибавят се и наличните изображения, получени от позитронна томография, магнитен резонанс, ангиография или други техники. По този начин се определя целта и близките критични органи. Въз основа на получените данни се изготвя план на лечение, който след одобрение от физика и лекаря, се прилага от апарата. По време на самата процедура системата се върти около пациента под определен ъгъл, и фокусирайки се върху тумора изпраща снопове лъчи.

Това лечение не оказва влияние върху ежедневието на пациента и то е амбулаторно. Пациентът може да се върне към всекидневните си задължения непосредствено след приключването на процедурата.

Заболявания, които могат да бъдат лекувани с TrueBeam

С тази технология могат да се лекуват както вътречерепни, така и извънчерепни зони:

 • Артерио-венозни малформации
 • Акустична неврома
 • Мозъчни метастази
 • Кавернома
 • Глиома
 • Краниофарингиома
 • Чернодробни тумори / метастази
 • Белодробни тумори / метастази
 • Менингиома
 • Мозъчни тумори при деца
 • Аденома на хипофизата
 • Рак на простатата
 • Тумор / метастази в гръбнака
 • Тригеминална невралгия
 • Метастази в надбъбречните жлези
 • Тумор на панкреаса и други

Характеристики на системата

 • Основната цел на технологиите, използвани в радиационната онкология, е да унищожат туморното образувание чрез контролирана високо енергийна радиация към него, без да се засягат здравите тъкани в близост до болния орган.
 • Високи дози радиация с висока енергия убиват туморните клетки и предотвратяват тяхното нарастване и деление.
 • Тъй като туморните клетки се делят много по-бързо от здравите клетки, лъчетерапията може да лекува различни видове тумори.
 • Дори и ако някои от околните здрави клетки бъдат засегнати от радиацията, те могат лесно да се възстановят, благодарение на специфичния механизъм за възстановяване, който отсъства при туморните клетки.

Техники на лечение, които се прилагат с TrueBeam

Множество сложни техники за лечение може да се приложат чрез един апарат наречен TrueBeam и TrueBeam Stx. Тези апарати с лекота достигат до всяка зона на тялото чрез излъчване на фотони и електрони на различни нива.

Проследяването на тумора в реално време  прави възможно синхронизирането на дадена доза с изображенията от образната диагностика при подвижни органи като панкреас, бели дробове, простата и гърди.

С платформата могат да  се прилагат следните техники:

 • Триизмерно конформно лъчелечение (3DCRT)
 • Модулирано по интензитет лъчелечение (IMRT)
 • Радиационна терапия с образно насочване (IGRT)
 • Стереотактична радиохирургия (SRS)
 • Стереотактична радиационна терапия (SBRT)
 • Ротационна терапия с модулиран интензитет (Rapidarc®)
 • Фотонно облъчване на цялото тяло и част от тялото
 • Облъчване на цялото тяло с електрони

Department Doctors

 

Пациентски случаи

Пациенти разказват
своите истории
Гледай   Прочети
 

Copyright © 2014
Anadolu Sağlık Merkezi
Всички права запазени