Пациентите на химиотерапия и у дома не са сами!

Намери доктор

Пациентите на химиотерапия и у дома не са сами!

Пациентите  на химиотерапия и у дома не са сами! | Anadolu Medical Center

12 май е датата, на която с благодарност си спомняме за вниманието и уважението, което сме получи от медицинска сестра по време на престоя ни в болнично заведение. 12 май е рождената дата на първата сестра – Флорънс Найтингейл, считана за основоположник на модерното сестринство.

Международния ден на медицинските сестри празнуват и сестрите от Анадолу Медицински Център, където успешно се прилагат програми в областта на:
  • онкологията;
  • общата хирургия;
  • кардиологията;
  • неврохирургията, и др.

Ролята на медицинската сестра във всички тези направления е изключителна – тя полага усилия и прави всичко възможно пациентът да се чувства добре и да не му липсва нищо, да преодолее заболяването и да се върне към пълноценен живот

Дори и след като напусне Центърът, пациентът продължава да бъде проследяван. В програмата „Наблюдение на пациенти на химиотерапия извън болницата“ през определен период от време сестрата следи неговото състояние. Целта е да се  подпомогне начина на живот на пациента като се сведат до минимум страничните ефекти от лечението с химиотерапия.

В рамките на програмата на пациента се предоставя информация, както за страничните ефекти от химиотерапията, така и за въможните оплаквания, които биха могли да се проявят от самото раковото заболяване. „Подкрепата на медицинската сестра е абсолютно задължителна. Те са изпълнителите на тази програма, защото най-често осъществяват личен контакт с пациентите. Затова сестрата продължава да се грижи за пациента и в домашни условия“, казва д-р Неждет Юскент, онколог.

Програмата започва в болничното заведение с обучението на пациента след неговото съгласие да се включи, казва Айтюл Юнтем, старша медицинска сестра.

След като се върне у дома, периодично, ние провеждаме телефонни разговори с пациента. Също така, ако пациентът има оплаквания, може да се свърже с нас по всяко време. В телефонните разговори, ние задаваме уточнени целеви въпроси като „Имате ли гадене?, Колко често? Повръщате ли? Колко често? Хълцате ли? Имате ли болки? Къде? Пиете ли вода?“ В случай и на най-малки оплаквания, реагираме незабавно. Целта ни е да подпомогнем начина на живот на пациента и ако има проблем, в най-кратък срок да го отстраним. Когато проблемът не може да бъде разрешен в телефонен разговор, с помощта на лекуващия лекар веднага приемаме пациента в спешното отделение на болницата. Не чакаме пациентът да дойде при нас с оплаквания от гадене и повръщане, а му осигуряваме лечение още при първите симптоми. След подобряване на общото му състояние, той се изписва и се връща отново у дома”.

„Имаме случаи, когато в началото пациентът е подтиснат и затворен в себе си, но след това настъпва обрат – той е видимо по-положително настроен. Това се дължи на факта, че е проведено обучение с него и семейството, и в резултат състоянието му се подобрява, симптомите, предизвикани от болестта, намаляват и пациентът реагира на лечението с химиотерапия“, допълва Айтюл Юнтем.

на химиотерапия

„Тази практика е прецедент в световен мащаб и за първи път се прилага при нас. Приложението има положителен ефект върху пациентите и увеличава успеха на лечението. Тази програма трябва да служи за пример и да бъде прилагана и в останалите центрове”, заключава д-р Юскент.