ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМУЛЯР ЗА ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ПАЦИЕНТ

  Тази информация ще бъдe използванa за безопасностнo създаване на нови записи или актуализиране на съществуващите записи на пациента в нашата система. Моля попълнете всички полета. Тази информация се съхранява според условията за конфиденциалност.

  • Електронната форма за пререгистарация се подава най-късно до 48 часа преди вашата визита.

  • Моля свържете се с Вашия Координатор при затруднения при попълване на формуляра.

  • Моля попълнете всички задължителни полета (*)

     Пол*

   Дата на раждане*

     Адрес*

     И-мейл адрес - поща*

  Позволявам и давам съгласие информацията за контакт която съм далa по време на регистрация освен ако от моя страна не се уточни по друг начин да бъде получена, съхранена и обработена също така да бъде споделена с доставчиците на услуги от страна на Анадолу Медицински Център и неговите филиали за определен от тях период. Тази информация може да бъде използвана по време на преглед, определяне на срещи и назначаване на лечение както и за всякъкъв вид информация, реклами ,покани и напомняне за събития и дейности в приложенията за комуникационни изследвания свързани със здравето.