А. Мурат Сюмер – Директор Административни услуги, качество и безопасност на пациентите, Анадолу Медицински Център

Намери доктор

А. Мурат Сюмер – Директор Административни услуги, качество и безопасност на пациентите, Анадолу Медицински Център

А. Мурат Сюмер – Директор Административни услуги, качество и безопасност на пациентите, Анадолу Медицински Център | Anadolu Medical Center

А. Мурат Сюмер - Директор Административни услуги, качество и безопасност на пациентите, Анадолу Медицински Център

А. Мурат Сюмер – Директор Административни услуги, качество и безопасност на пациентите, Анадолу Медицински Център