За нас

Сподели [social_share/]

За нас

Всичко, което правим е в името на здравето!

Анадолу Медицински Център

Анадолу Медицински Център е създаден от Фондация Анадолу – институция, която подпомага десетки значими проекти в Турция. Знанията и опитът, които сме натрупали в Анадолу Медицински Център, ни дават възможност да допринасяме за здравето на хората.

Постиженията, които сме достигнали в Анадолу Медицински Център ни позволяват да направим прехода от медицински център в „Център на здравето“.

Мисия

Мисията ни е да предлагаме медицинско обслужване, съобразно световните стандарти, за да подобрим качеството на живота.

Визия

Визията ни е да бъдем референтен център в областта на здравеопазването.

Ценности

Основна грижа: Полагаме усилия да вникнем в нуждите на нашите пациенти и близките им, като имаме предвид целия процес, за да предложим качество на обслужване, което надминава техните очаквания. Желаем те да почувстват нашето гостоприемство. Стараем се да им предоставим необходимата подкрепа, за да могат да възстановят здравето си.

Правата и безопасността на пациентите са най-важни: Като най-важен свой приоритет възприемаме сигурността на пациентите и техните близки. С открита комуникация се стараем да разберем културните, физическите и психологическите им потребности, за да можем без предубеденост да защитаваме правата им. При нас пациентите получават медицински преглед и обслужване, като предварително определяме възможните рискове.

Служителите са в основата на силата на работата в екип:

Ние вярваме, че обучението и оценяването на нашия персонал е ключът към реализацията и усъвършенстването на нашата организация. Отдаваме голямо значение на удовлетворението на персонала от работата и вярността към организацията. Вярваме в силата на ефективна и конструктивна екипна работа в среда на доверие – за постигане на нашите общи цели. Като създаваме активна среда за обмен на идеи, знания и мнения и като се възползваме от възможностите за обучение и развитие, се стремим да усвоим потенциала на нашия персонал и стимулираме служителите ни да преодоляват трудности без да се отказват и да поемат инициатива. За тази цел подкрепяме съвместната и хармонична дейност на различните дисциплини.

Анадолу Медицински Център е ангажиран както социално, така и спрямо околната среда:

Ние сме чувствителни към здравните потребности на обществото. С цел повишаване на качеството на живот, полагаме усилия да предоставим най-доброто обслужване в областта на здравеопазването. Едновременно с това проявяваме особено старание за опазване на околната среда и природните ресурси. Разглеждайки влиянието на дейноста ни върху околната среда, се стараем да сведем до минимум негативното въздействие и да опазим природните ресурси. Чрез контролиране на отпадъчните продукти и с подходяща техника се стараем да сведем до минимум замърсяването на въздуха, водата и почвата.

В Анадолу Медицински Център прилагаме иновации и целим постоянно развитие:  Да използваме обективна информация, вместо интуиция, чувства и експериментиране, е един от приоритетите ни, защото това има решаващо значение при вземането на надеждни решения и предприемане на действия. Стремим се към постоянно усъвършенстване и развитие, което се основава на използването на свежи знания и възгледи и фундаментални иновации.

 

Пациентски случаи

Пациенти разказват
своите истории
Гледай   Прочети
 

Copyright © 2014
Anadolu Sağlık Merkezi
Всички права запазени

Съобщение

Бихме искали да ви информираме, че предвид настоящата глобална пандемия COVID-19, „от 19 март 2020 г. Турция напълно затвори границите си за влизане в страната за чуждестранни граждани, независимо от тяхното гражданство. Намиращите се понастоящем в Турция чужди граждани ще могат да напуснат без ограничения, по собствено желание. Изключения при допускането в Турция ще се правят само за определени лица - дипломати, членове на медицински екипи или при хуманитарни случаи, но само след предварително получено разрешение от компетентните турски здравни власти за всеки конкретен случай. Затварянето на границите към момента е без срок, до второ нареждане."

Тъй като нашите настоящи български пациенти не могат да пътуват за редовни или последващи срещи, можем да предложим видеоконсултации с нашите лекари, според възможностите на графика им. Ако проявявате интерес, моля, уведомете ни и ние ще ви предоставим допълнителни подробности. Моля, имайте пред вид, че тези видеоконсултации не заместват стандартното лично посещение, тъй като лекарят няма да може да извърши клиничен или физически преглед. Освен това оценката ще бъде направена въз основа на медицински записи на английски език, кръвни изследвания и хистопатологични оценки, извършени във външни институции. В допълнение, вашите снимки на радиологична и ядрена медицина може да изискват допълнителна консултация от нашите отдели.

Като се има предвид настоящата глобална пандемия COVID-19, съгласно разпоредбите на турското министерство на здравеопазването, Анадолу Медицински Център може да приема пациенти, идващи от чужбина, само след като те се самоподложат на карантина в продължение на 14 дни след влизането в Турция. След като тези пациенти изпълнят 14 дни самокарантина в Турция и ако отговарят на политиката за безопасност на нашата болница, можем да ги приемем за преглед или лечение. Моля, обърнете внимание, че предвид бързо променящата се ситуация по света, ние си запазваме правото да променяме правилата за прием в болницата във всеки един момент. При всички случаи вашият координатор е на разположение 24 часа в денонощието за всички въпроси относно вашето здраве. Благодарим ви за разбирането и сътрудничеството.