За нас

Всичко, което правим е в името на здравето!

 

Анадолу Медицински Център

 

Анадолу Медицински Център е създаден от Фондация Анадолу – институция, която подпомага десетки значими проекти в Турция. Знанията и опитът, които сме натрупали в Анадолу Медицински Център, ни дават възможност да допринасяме за здравето на хората.

Постиженията, които сме достигнали в Анадолу Медицински Център ни позволяват да направим прехода от медицински център в „Център на здравето“.

Мисия

Мисията ни е да предлагаме медицинско обслужване, съобразно световните стандарти, за да подобрим качеството на живота.

Визия

Визията ни е да бъдем референтен център в областта на здравеопазването.

Ценности

Основна грижа: Полагаме усилия да вникнем в нуждите на нашите пациенти и близките им, като имаме предвид целия процес, за да предложим качество на обслужване, което надминава техните очаквания. Желаем те да почувстват нашето гостоприемство. Стараем се да им предоставим необходимата подкрепа, за да могат да възстановят здравето си.

Правата и безопасността на пациентите са най-важни: Като най-важен свой приоритет възприемаме сигурността на пациентите и техните близки. С открита комуникация се стараем да разберем културните, физическите и психологическите им потребности, за да можем без предубеденост да защитаваме правата им. При нас пациентите получават медицински преглед и обслужване, като предварително определяме възможните рискове.

Служителите и екипната работа са в основата на успеха

Ние вярваме, че обучението и оценяването на нашия персонал е ключът към реализацията и усъвършенстването на нашата организация. Отдаваме голямо значение на удовлетворението на персонала от работата и вярността към организацията. Вярваме в силата на ефективна и конструктивна екипна работа в среда на доверие – за постигане на нашите общи цели. Като създаваме активна среда за обмен на идеи, знания и мнения и като се възползваме от възможностите за обучение и развитие, се стремим да усвоим потенциала на нашия персонал и стимулираме служителите ни да преодоляват трудности без да се отказват и да поемат инициатива. За тази цел подкрепяме съвместната и хармонична дейност на различните дисциплини.

Анадолу Медицински Център е ангажиран както социално, така и спрямо околната среда

Ние сме чувствителни към здравните потребности на обществото. С цел повишаване на качеството на живот, полагаме усилия да предоставим най-доброто обслужване в областта на здравеопазването. Едновременно с това проявяваме особено старание за опазване на околната среда и природните ресурси. Разглеждайки влиянието на дейноста ни върху околната среда, се стараем да сведем до минимум негативното въздействие и да опазим природните ресурси. Чрез контролиране на отпадъчните продукти и с подходяща техника се стараем да сведем до минимум замърсяването на въздуха, водата и почвата.

В Анадолу Медицински Център прилагаме иновации и целим постоянно развитие

Да използваме обективна информация, вместо интуиция, чувства и експериментиране, е един от приоритетите ни, защото това има решаващо значение при вземането на надеждни решения и предприемане на действия. Стремим се към постоянно усъвършенстване и развитие, което се основава на използването на свежи знания и възгледи и фундаментални иновации.