Технологии

Най-модерните медицински технологии до днес

Анадолу Медицински Център разполага с медицинско оборудване от последно поколение системи и технологии за диагностика и лечение на рак и други жизненоважни заболявания.

Отделение по радиационна онкология

За да предостави най-добро лечение на рак на своите пациенти, Анадолу Медицински Център е оборудван с най-съвременните технологии в онкологията. Институтът по онкология в Анадолу Медицински Център е проектиран е като концепция за “болница в рамките на болница”. Това позволява на всички медицински дисциплини, участващи в лечението и наблюдението на пациенти с ракови заболявания да работят съвместно под един покрив. Тук през 2005 година е внедрен първия Кибернож на Балканите. До днес специалистите в отделението по радиационна онкология имат богат опит и неоспорим авторитет в радиотерапията и радиохурургията с модерни системи като:

  • Discovery RT томографско устройство с максимална ширина на зрителното поле
  • последно поколение устройство за стереотактична радиохирургия Cyberknife М6
  • системата Accuray Radixact, която позволява на медиците да увеличат лекотата и скоростта, с които осигуряват терапия с интензивно модулирано лъчение, водено от изображението (IG-IMRT) на практически всички пациенти
  • Varian Edge – устройство, което интегрира изискванията на клиничната стереотактична радиохирургия като IMRT, VMAT, SRS и SBRT на една и съща платформа.
  • MR Linac CMM – интелигентна технология, която съчетава високомагнитен резонанс и линеен ускорител в едно устройство. Комбинацията от тези две мощни технологии в едно устройство позволява проследяване на тумора по време на всяка сесия от лъчелечението.

 

Хибридна операционна зала

Анадолу Медицински Център вече разполага с 8 напълно оборудвани хибридни операционни зали. „Хибридна операционна зала“ е концепция за нов тип зала, в която се намира цялата високотехнологична апаратура, която може да потрябва по време на операция.

Концепцията за „хибридност“ е напълно постигната при оборудване с:

Добре оборудваната хибридна операционна зала осигурява по-безопасна среда както за хирурзите, така и за пациентите. Най-сложните интервенции от мозъчната и съдовата хирургия се извършват при минимален риск. Това води до по-малко травми, по-малки разрези, по-кратки интервенции, по-малка кръвозагуба, по-малко усложнения, съкратен болничен престой, по-малко разходи.

Роботизирана хирургия

Роботизираната хирургия е следващата стъпка в минимално инвазивната хирургия. Практикува се във все повече области и ще става все по-популярна в бъдеще. Анадолу Медицински Център разполага с няколко системи da Vinci. Робот-асистираната хирургия предоставя множество предимства както за пациентите, така и за хирурзите. Концепцията за минимално инвазивни оперативни интервенции ще става все по-ефективна с напредналите технологии.

Прецизна диагностика

Освен с компютърни томографи (КТ), апарати за ядрено-магнитен резонанс (ЯМР), Анадолу Медицински Център е една от първите болници в региона, оборудвана с PET/CT устройство за позитроннo емисионна и компютърна томография.

Анадолу Медицински Център разполага и с авангардни технологии в областта на диагностиката:

  • MR-TRUS Fusion за “интелигентна биопсия”, с висока точност и чувствителност за диагностика на рак на простатата. С помощта на специфичен софтуер, изображенията от магнитния резонанс (MR) се обработват и комбинират в реално време с изображения от трансректална ехография (TRUS).
  • СТС-метода или т.нар. „кръвна биосия“минимално инвазивна опция за откриване и проследяване на някои видове рак чрез анализ на циркулиращите туморни клетки (в кръвта.

Модерното оборудване и опитните специалисти, които умело използват най-новите технологии, превръща Анадолу Медицински Център в световен лидер, обслужващ пациенти от 65 държави.