Намери доктор

Намери доктор

д-р Алтан Кър, доцент

Сърдечно-съдово здраве – гръдна хирургия
E-mail: altan.kir@anadolusaglik.org

Altan Kır, MD Assoc. Prof.

Altan Kır, MD Assoc. Prof.

Вижте видео представяне тук

Образование и професионален опит

 • Медицински факултет към Университета Карадениз
 • Медицински факултет към Университета Дичле, гръдна хирургия
 • Болница Роял Бромптън, Англия
 • Мемориал Слоан, Кетъринг Раков център, САЩ
 • Център за гръдни заболявания и гръдна хирургия Суреяпаша

Медицински интереси и активности

 • Трахеобронхиали резекции
 • Резекции на крайниците
 • Детска гръдна хирургия

Изследвания и публикации

 • 15 международни и 30 национални доклада
 • 45 презентации
 • 2 глави от книги