Намери доктор

Намери доктор

д-р Айшегюл Карахан

Гръдно и сърдечно-съдово здраве – кардиология
E-mail: aysegul.zor@anadolusaglik.org

Ayşegül Karahan, MD

Ayşegül Karahan, MD

Образование и професионален опит

  • Медицински университет Джерапаша в Истанбул
  • Университет Лийд, Великобритания
  • Хирургичен сърдечно-съдов център Д-р Сиями Ерсек

Медицински интереси и активности

  • Кардиологични изображения без инвазия
  • Заболявания на сърдечната клапа
  • Турско сдружение на кардиолозите
  • Европейско сдружение по ехокардиография
  • Акредитация на трансторакалната ехокардиография

Изследвания и публикации

  • 7 национални и международни публикации
  • 1 постер