Намери доктор

Намери доктор

д-р Чагатай Йоктенлъ, професор

Вътрешна медицина и гериатрия
E-mail: cagatay.oktenli@anadolusaglik.org

Çağatay Öktenli, MD Prof.

Çağatay Öktenli, MD Prof.

Вижте видео представяне тук

Образование и професионален опит

  • Военномедицинска академия Гюлхане
  • Тренировъчна болница Хайдарпаша към Военнамедицинска академия Гюлхане

Медицински интереси и активности

  • Вътрешна медицина
  • Гериатрия

Изследвания и публикации

  • Над 70 международни публикации
  • 1 глава от книга (международно издание)
  • 15 глави от книги и книги (турски издания)
  • 1 международна книга