Намери доктор

Намери доктор

д-р Елиф Хакко

Вътрешна медицина - Инфекциозни заболявания
E-mail: elif.hakko@anadolusaglik.org

Elif Hakko, MD

Elif Hakko, MD

Образование и професионален опит

  • Медицински факултет към Университет Мармара
  • Медицински факултет към Университет Джерапаша, Истанбул

Медицински интереси и активности

  • Болнични инфекции
  • Болнична епидемология и контрол над инфекциите
  • Европейско сдружение по клинична микробиология и инфекциозни заболявания
  • Турско сдружение по клинична микробиология и инфекциозни заболявания

Изследвания и публикации

  • 3 международни публикации и 1 национална публикация
  • 9 абстракта
  • 1 глава от книга