Намери доктор

Намери доктор

д-р Енес Мурат Атасою, доцент

Вътрешни болести - Нефрология
E-mail: enes.atasoyu@anadolusaglik.org

Enes Murat Atasoyu, MD Assoc. Prof

Enes Murat Atasoyu, MD Assoc. Prof

Образование и професионален опит

 • Военно-медицинска академия Гюлхане, Медицински факултет
 • Военно-медицинска академия Гюлгане, Тренировъчна болница Хайдарпаша

Медицински интереси и активности

 • Хипертония
 • Диабетна нефропатия
 • Гломерулонефрит
 • Автозомна поликистоза на бъбреците
 • Албуминурия и протеинурия
 • Хематурия
 • Наследствени бъбречни заболявания
 • Хипертония при бременност, прееклампсия-еклампсия
 • Остра и хронична бъбречна недостатъчност
 • Хемодиализа
 • Продължителна амбулаторна перитонеална диализа
 • Оценка на пациенти с хронична бъбречна недостатъчност
 • Проследяване на пациентите с бъбречна трансплантация

Членство в научни организации

 • Турско сдружение по нефрология
 • Европейска бъбречна асоциация
 • Асоциация за трансплантация
 • Международно сдружение по нефрология

Изследвания и публикации

 • 33 международни статии
 • 36 национални статии
 • Над 100 международни и национални доклада
 • 4 глави от книги
 • Над 100 цитати
 • 4 научни награди