Намери доктор

Намери доктор

д-р Гюрсел Атеш

Гръдно и сърдечно-съдово здраве – кардиология
E-mail: gursel.ates@anadolusaglik.org

Gürsel Ateş, MD

Gürsel Ateş, MD

Образование и професионален опит

 • Медицински университет Хаджеттепе
 • Истанбулски университет, Институт по кардиология
 • Център за гръдна и сърдечно-съдова хирургия Д-р Сиями Ерсек
 • Медицински университет Малтепе
 • Медицински колеж Байлор, Тексас, Хюстън, САЩ
 • Сърдечно-съдова изследователска лаборатория Шарлотсвил, Университета на Вирджиния, САЩ
 • Бьорингер Ингелхайм ООД, Д-р Карл Тома ООД, Биберах ан дер Рис, Германия
 • Университет Башкент

Медицински интереси и активности

 • Инвазивна кардиология
 • Компютърна томография
 • Остър коронарен синдром
 • Изображения на сърцето
 • Миокардна контрастна ехокардиография

Изследвания и публикации

 • 4 международни статии
 • 3 международни презентации
 • 2 международни постера
 • 3 национални статии
 • 3 национални презентации
 • 1 национален постер