Намери доктор

Намери доктор

д-р Хюсеин Балоглу, доцент

Диагностика – Патология
E-mail: huseyin.baloglu@anadolusaglik.org

Hüseyin Baloğlu, MD Assoc. Prof.

Hüseyin Baloğlu, MD Assoc. Prof.

Вижте видео представяне тук

Образование и професионален опит

 • Военномедицинска академия Гюлхане
 • Колеж по медицина Албърт Айнщайн, Ню Йорк
 • Университет Хайделберг, Германия
 • SAMBA, Гренобъл, Франциq
 • Университетска болница Хайдарпаша към Военномедицинска академия Гюлхане

Медицински интереси и активности

 • Молекулярна патология
 • Туморна биология
 • Интраоперативна диагноза
 • Медицинско образование

Изследвания и публикации

 • 52 международни публикации
 • 68 национални публикации
 • 38 международни постера
 • Над 100 национални постера
 • 3 глави в медицински книги
 • 1 преведена книга на турски
 • 1 патент за молекулярната диагностика на папиларен карцином на щитовидната жлеза