Намери доктор

Намери доктор

д-р Илкер Тънай, доцент

Хирургични науки – Урология
E-mail: ilker.tinay@anadolusaglik.org

İlker Tınay, M.D. Assoc. Prof.

İlker Tınay, M.D. Assoc. Prof.

Професионален опит

 • Департамент по урология и урологична онкология, Анадолу Медицински Център
 • Медицински факултет на Университет Мармара
 • Уролог, Държавна болница Курталан, Сиирт, Турция
 • Уролог, Военна болница Балъкесир, Турция

Образование и специализация

 • Клиничен специалист по роботизирана хирургия в урологичната онкология, Болница „Brigham and Women“, Медицински факултет на Университет Харвард, Бостън, САЩ
 • Научен сътрудник по урологична онкология, Изследователска лаборатория, Медицински факултет на Университет Харвард, Бостън, САЩ
 • Тренинг програма по урология, Отделение по урология, Медицински факултет на Университет Мармара, Истанбул
 • Стипендиант по лапароскопска урология, Медицински факултет на Университет Хайделберг, SLK Клиника Хайлброн, Германия
 • Стипендиант по трансплантационна хирургия, Отделение по хирургия, Медицински факултет на университета Хумболт, Берлин, Германия
 • Стажант по обща и колоректална хирургия, Фондация Клиника, Кливланд, САЩ
 • Базова и клинична микробиология, Университетска болница Осло, Улевал, Норвегия
 • Висше образование по медицина, Медицински факултет на Университет Истанбул, Турция

Медицински интереси и активности

 • Богат опит в академичната урологична онкология – публикации, преподавател и гост-лектор
 • Лидер на мнение по урологича онкология в Турция
 • Опит в изследвания на клинична фаза 3 по урологична онкология
 • Познания и опит с течни биомаркери, а именно микроРНК при простатен и уротелиален карцином
 • Минимално инвазивна и отворена онкологична хирургия при рак на простатата, рак на бъбреците, уротелиален карценом на пикочния мехур и горните пикочни пътища, ретроперитонеална дисекция на лимфни възли при рак на тестисите.

Професионални организации

 • Съвет на сертифицираните уролози, Турция
 • Член на Европейския съвет по урология
 • Член на Американската колегия на хирурзите