Намери доктор

Намери доктор

д-р Инджи Караарслан

Диагностика – Клинична лаборатория
E-mail: inci.karaarslan@anadolusaglik.org

İnci Karaaslan, MD

İnci Karaaslan, MD

Образование и професионален опит

  • Медицински университет Джерапаша
  • Детска болница Бостън
  • Лаборатории Дюзен

Медицински интереси и активности

  • Тандем масспектрометрия в клиничната химия
  • Инициатор на създаването на програма за скрийнинг на новородени за наследствени метаболитни заболявания в Турция
  • Член на Турското сдружение по биохимия и клинична биохимия

Изследвания и публикации

  • 4 международни и 2 национални публикации
  • 4 международни и 6 национални презентации
  • Американска академия за клинична химия
  • Национална Академия за Клинична Химия: стипендия за лабораторна медицина