Намери доктор

Намери доктор

д-р Кутлай Караман

Образни услуги - Радиология
E-mail: kutlay.karaman@anadolusaglik.org

Kutlay Karaman, MD

Kutlay Karaman, MD

Вижте видео представяне тук

Образование и професионален опит

  • Медицински университет Хаджеттепе
  • Истанбулски медицински университет
  • Болница Флоранс Найтингейл, Истанбул

Медицински интереси и активности

  • Интервенционална радиология
  • Неврорадиологични изображения
  • Член на Турското радиологично сдружение
  • Член на Турското неврорадиологично сдружение
  • Член на Сдружението за сърдечно-съдови изображения и интервенционална радиология

Изследвания и публикации

  • 22 национални и международни статии
  • 33 презентации