Намери доктор

Намери доктор

д-р Мелих Йозел, професор

Вътрешна медицина – гастроентерология
E-mail: melih.ozel@anadolusaglik.org

A. Melih Özel, MD Prof.

A. Melih Özel, MD Prof.

Вижте видео представяне тук

Образование и професионален опит

 • Медицински университет Джерапаша
 • Военна медицинска академия Гюлханe
 • Тренировъчна болница Хайдарпаша към Военна медицинска академия Гюлханe
 • Медицински университет Малтепе

Медицински интереси и активности

 • Възпалителни заболявания на червата
 • Хронични заболявания на черния дроб
 • Панкреатобилиарни заболявания
 • Инвазивна стомашна ендоскопия
 • Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография
 • Турска асоциация по гастроентерология
 • Турска асоциация за изучаване на черния дроб
 • Асоциация по възпалителните заболявания на червата
 • Асоциация по стомашна ендоскопия
 • Турска асоциация по вътрешна медицина
 • Европейско сдружение по стомашна ендоскопия

Изследвания и публикации

 • 36 международни публикации
 • 64 национални публикации
 • Над 100 международни и национални презентации в конгреси
 • Превод на 1 книга
 • 4 глави от книги
 • Превод на 16 глави от книги
 • 5 пъти редактор при превод на книги
 • Над 150 цитирания