Намери доктор

Намери доктор

д-р Мурат Гюрсой, доцент

Вътрешна медицина – Гастроентерология
E-mail: murat.gursoy@anadolusaglik.org

H. Murat Gürsoy, MD Assoc. Prof

H. Murat Gürsoy, MD Assoc. Prof

Образование и професионален опит

  • Медицински университет Хаджеттепе
  • Медицински университет Башкент
  • Болница Байъндър
  • Болница Аджъбадем

Медицински интереси и активности

  • Интервенционална ендоскопия
  • Вирусен хепатит

Изследвания и публикации

  • 23 международни публикации
  • 12 национални публикации
  • 2 глави от книги