Намери доктор

Намери доктор

д-р Надир Тосялъ

Хирургични науки – Педиатрична хирургия
E-mail: nadir.tosyali@anadolusaglik.org

A.Nadir Tosyalı, MD

A.Nadir Tosyalı, MD

Образование и професионален опит

 • Медицински университет Дичле
 • Университетска и изследователска болница Гьозтепе
 • Медицински университет Джерапаша
 • Медицински университет Йедитепе
 • Болница Пендик Ареа

Медицински интереси и активности

 • Хирургия на новородени
 • Педиатрична урология
 • Онкологична хирургия
 • Педиатрична травматология и изгаряния
 • Педиатрична хирургия на гръдния кош

Изследвания и публикации

 • 8 международни публикации
 • 17 национални публикации
 • 4 постера