Намери доктор

Намери доктор

д-р Назмъ Ялчин Илкер, професор

Хирургични науки – Урология
E-mail: yalcin.ilker@anadolusaglik.org

Nazmi Yalçın İlker MD Prof.

Nazmi Yalçın İlker MD Prof.

Вижте видео представяне тук

Образование и професионален опит

 • Медицински университет 19 май
 • Медицински университет Хаджеттепе
 • Медицински университет Мармара

Медицински интереси и активности

 • Камъни и заболявания в уринарната система
 • Заболявания на простатата
 • Женска урология
 • Ендоурология
 • Трансплантация на бъбреци
 • Инфекции на уринарния тракт
 • Член на Борда на директорите на Асоциацията на ендоуролозите
 • Член на Турската урологична асоциация
 • Член на Уроонкологичната асоциация
 • Член на Американската урологична асоциация
 • Член на Европейската урологична асоциация
 • Член на Международното сдружение по континенция

Изследвания и публикации

 • 150 национални и международни публикации