Намери доктор

Намери доктор

д-р Неше Карааслан Бъйъклъ, доцент

Педиатрия – Детска нефрология – Детско здраве
E-mail: nese.biyikli@anadolusaglik.org

Neşe Karaaslan Bıyıklı, M.D. Assoc Prof.

Neşe Karaaslan Bıyıklı, M.D. Assoc Prof.

Образование и професионален опит

 • Медицински факултет към Истанбулския университет
 • Медицински факултет към Университет Мармара

Медицински интереси и активности

 • Растеж и развитие на здрави деца
 • Инфекции на уринарния тракт
 • Везикоуретерален рефлукс
 • Гломерулни заболявания
 • Хематурия, протеинурия
 • Хипертония
 • Бъбречни заболявания
 • Енуреза
 • Предродилна делитация на бъбречното легенче
 • Нарушения на флуидите и електролитите
 • Бъбречна недостатъчност
 • Диализа
 • Нефрология на новородени

Изследвания и публикации

 • 18 международни публикации
 • 17 национални публикации
 • 50 презентации