Намери доктор

Намери доктор

д-р Саваш Кансой, професор

Педиатрична хематология и онкология
E-mail: savas.kansoy@anadolusaglik.org

Prof. M.D. Savaş Kansoy

Prof. M.D. Savaş Kansoy

Образование и академична кариера

 • Медицински факултет, Университет Еге (дипломант 1978)
 • Специалност: Детско здраве и детски болести (1982)
 • Други специализации: Педиатрична онкология (2002), Педиатрична хематология и онкология (2012)
 • Доцент в Медицински факултет, Университет Еге (1995)
 • Професор в Медицински факултет, Университет Еге (2002)

Медицински интереси

 • Педиатрична хематология и онкология
 • Детско здраве и детски болести
 • Вътрешни болести

Членство в професионални организации

 • Член на Турската медицинска асоциация, клон Измир и Коджаели
 • Член на Турската национална педиатрична асоциация, Измир
 • Член на Европейската група за трансплантация на костен мозък (EBMT) – Отделението за педиатрична трансплантация на костен мозък на Ууниверситета Ege бе акредитирано от Европейската група за трансплантация на костен мозък (EBMT) през Юни 2007
 • Член на Турската асоциация по педиатрична хематология, два мандата член на Борда (2005-2009)
 • Член на Турско сдружение по хематология, два мандата член на Борда (2001/2005)
 • Член на Национален координационен съвет за кръв от пъпна връв (UKOK) при Министерство на здравеопазването на Турция (TCSB) от 2016 година
 • Член на Турската асоциация по педатрична онкология
 • Член на Фондация за създаване и развитие на център за трансплантацията на костен мозък (KITVAK), Член на настоятелството

Основател на:

 • Педиатрична онкологична клиника в Болница Тепечик (1990)
 • Педиатрично отделение за трансплантация на костен мозък в Болница Тепечик (1992)
 • Педиатрично звено за трансплантация на костен мозък, Доверителен фонд на Европейския съюз (1998)
 • Списанието за педиатрични изследвания, 2014 г. и 2022 г.

Награди

 • Тромботични параметри при пациенти с трансплантация на стволови клетки от костен мозък, Конгрес по детска хематология, Трабзон 2003 г.
 • CD133 антиген в стволови клетки, Конгрес по детска хематология 2005 г., награда за научни изследвания
 • Роля на Toll-подобните рецептори при пациенти с фебрилна неутропения, Турски хематологичен конгрес 2008 г., Чешме-Измир, награда за най-добър постер.
 • Национална дейност по трансплантация на стволови клетки при деца – Конгрес за трансплантация на стволови клетки на Турското дружество по хематология, 2022 г., Анталия, втора награда за устна презентация

Публикации

 • Повече от 100 публикации в национални и международни издания
 • Автор на 9 глави в книги