Намери доктор

Намери доктор

д-р Семих Акъ, професор

Физикална медицина и рехабилитация
E-mail: semih.aki@anadolusaglik.org

Semih Akı, MD Prof

Semih Akı, MD Prof

Вижте видео представяне тук

Образование и професионален опит

  • Истанбулски медицински университет
  • Медицински университет Джерапаша

Медицински интереси и активности

  • Остеопороза
  • Електрофизиология
  • Артроза
  • Инжектиране на ботулинов токсин
  • Член на Турското сдружение по физикална медицина и рехабилитация
  • Член на Сдружението по клинична неврофизиология
  • Член на Турското сдружение по остеопороза

Изследвания и публикации

  • Над 150 национални и международни статии