Намери доктор

Намери доктор

д-р Сибел Ай

Интензивно лечение – Сърдечно-съдови заболявания
E-mail: sibel.ay@anadolusaglik.org

Sibel Ay, MD

Sibel Ay, MD

Образование и професионален опит

  • Медицински университет Джерапаша
  • Болница Авразия