Намери доктор

Намери доктор

д-р Йеткин Озер, доцент

Хирургични науки – анестезия и реанимация
E-mail: yetkin.ozer@anadolusaglik.org

Yetkin Özer, M.D. Assoc Prof.

Yetkin Özer, M.D. Assoc Prof.

Образование и професионален опит

 • Университетски и изследователски университет, Анкара
 • Университет Зондулак Караелмас, Факултет Медицина
 • Университета в Анкара, Факултет Медицина
 • Истанбулски Технически Университет

Медицински интереси и активности

 • Клинична фармакология
 • Регионална анестезия и лечение на болка
 • Сърдечни, акушерски, гериатрични анестезии при специфични патофизиологии

Изследвания и публикации

 • Член в Турската асоциация по анестезиология и реанимация
 • Член в Асоциацията на специалистите по анестезиология и реанимация
 • Член на турската асоциация по интензивни грижи
 • Член на европейското общество по медицински интензивни грижи