Намери доктор

Намери доктор

д-р Зафер Гюлбаш, професор

Трансплантация на костен мозък
E-mail: zafer.gulbas@anadolusaglik.org

Zafer Gülbaş, MD Prof.

Zafer Gülbaş, MD Prof.

Вижте видео представяне тук

Образование и професионален опит

 • Медицински университет Хаджеттепе
 • Анадолски медицински университет
 • Център по пулмология и гръдна хирургия Ататюрк
 • Медицински център Хадасах, Израел
 • Изследователски раков център Фред Хътчинсън, САЩ
 • Изследователски раков център Андерсън, САЩ
 • Болница Принцес Маргарет към Университета в Торонто, Канада

Медицински интереси и активности

 • Терапия на хематологични злокачествени образувания
 • Костно-мозъчна трансплантация
 • Тромбоцитна функция
 • Поточна цитометрия
 • Кръвни банки