Намери доктор

Намери доктор

д-р Мехмет Танер Оздемир

ортопед и травматолог ХИРУРГИЯ – ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
E-mail: taner.ozdemir@anadolusaglik.org

Mehmet Taner Özdemir, MD

Mehmet Taner Özdemir, MD

Образование и професионален опит

 • Военно-медицинска академия Гюльхане
 • Болница Клиническa Хирургиq Ню-Йорк, САЩ

Медицински интереси и дейности

 • Клинически изследвания в областта на ортопедичната онкология
 • Реконструкция на дефекти след хирургия на рак на костите с помощта на дистракционна остеогенеза
 • Лечение на проксимални фибуларни тумори с едноблокова резекция
 • Неврофиброматоза първи тип и саркома при възрастни
 • Възстановяване на дефекти на дългите кости с деминерализирана костна матрица и автогенен костен композит

Членство

 • Турски съюз на ортопедите и травматолозите (TOTA)
 • Европейското общество на онколозите на опорно-двигателния апарат (EMSOS)

Научни изследвания и публикации

 • Над 30 национални и международни статии и презентации
 • Докладвал на много национални и международни конгреси
 • Над 110 международни цитата