Намери доктор

Намери доктор

д-р Вафи Аталай, професор

Хирургични науки - Обща хирургия
E-mail: vafi.atalay@anadolusaglik.org

Vafi Atalay, MD Prof.

Vafi Atalay, MD Prof.

Образование и професионален опит

 • Медицински факултет, Университет Гази, Анкара (1998-2004)
 • Специалност Обща хирургия, Медицински факултет, Университет Мармара, Истанбул (2004-2009)
 • Началник отделение по обща хирургия в Правителствена болница Шухадаа Ал Акса, Газа, Палестина (2010-2011)
 • Инструктор, лектор и хирург (2010-2014), асистент (2015-2016) и доцент (от 2016) в Отделението по обща хирургия Медицински факултет, Университет Мармара, Истанбул
 • Тренинг координатор и член на следдипломна координационна комисия към Департамента по хирургични науки, Медицински факултет, Университет Мармара, Истанбул (от 2015)
 • Координатор на програма Въведение в клиничната практика – първа година, Медицински факултет, Университет Мармара, Истанбул (2015-2016)
 • Главен асистент координатор в Източно средиземноморския университет, Кипър (от 2016)
 • Главен координатор на образователната болница „Пендик”, Отделение за ендоскопия на стомашно-чревната система по обща хирургия към Университет Мармара

Експертиза и интереси

 • Европейски съвет по хирургична квалификация (EBSQ)
 • Колопроктология – диагностика и лечение на проблеми в дебелото черво, дебелото черво, ректума и ануса
 • Европейско дружество по колопроктология
 • Турско сдружение на хирурзите
 • Турско сдружение по хирургия на дебелото черво и ректума
 • Международна асоциация на хурурзите, гастроентеролозите и онколозите
 • Палестински лекарски синдикат
 • Член на Съвета на директорите на Палестинската асоциация по стомия (асоцииран член на международната асоциация по стомия

Изследвания и публикации

 • 48 национални и международни публикации
 • Член на редакционния съвет на Списание по гастроентерология и хепатология Якобс
 • Член на редакционния съвет на Списание по педиатрична онкология
 • Член на редакционния съвет на Списание за хирургия и хирургични изследвания
 • Член на редакционния съвет на Журнал Казуси в хирургията
 • Член на редакционния съвет на Анали на изследванията на щитовидната жлеза
 • Академичен редактор на Списание „Медицина“
 • Редактор на Медицински журнал Кочаели
 • Рецензент на Световния журнал по гастероентерология
 • Рецензент на Северноамериканския журнал по медицински науки
 • Рецензент на Журнал на панкреаса
 • Рецензент на Турския журнал по медицински науки
 • Рецензент на Медицински журнал Мармара
 • Рецензент на BMJ Case Reports
 • Рецензент на Журнал по молекулярна и клинична онкология
 • Рецензент на Световния журнал по спешна медицина
 • Рецензент по Клиники по хирургия
 • Рецензент по Хепатобилиарна хирургия и хранене
 • Рецензент на Арабския журнал погастроентерология
 • Рецензент на Световния журнал по хирургична онкология
 • Рецензент на Журнал по рак, метастази и лечение