Правни въпроси

Сподели [social_share/]

Правни въпроси

Настоящата уеб страница е изготвена от Анадолу Медицински Център, който се ръководи от фондация „Анадолу трейнинг енд сошъл асистънс“, търговско дружество за здравни учреждения.

Всички права са запазени.

 1. Информацията;
 2. Коментарите;
 3. Изображенията;
 4. Документите;
 5. Фотографите;
 6. Звукозаписите;
 7. Видеозаписите;
 8. Мненията и др.,

Които са включени в съдържанието на тази уеб страница имат единствено образователна и информативна цел. Те нямат за цел реклама, прогнози, диагностициране или даване на указания. Материалите в съдържанието не се разглеждат като професионални медицински съвети и не включват медицински препоръки и услуги. Ако имате медицински проблем или подозирате наличие на такъв, непременно се консултирайте с Вашия лекар. Цялата отговорност и взимането на решения принадлежи на посетителите на уеб страницата.

Счита се, че посетителите на уебстраницата самостоятелно са взели решение да го посетят и носят пълната отговорност за това. От съдържанието и електронните приложения в уебстраницата не произтичат каквито и да е задължения по отношение на отделни лица и/или институции.

В никакъв случай и при никакви условия Анадолу Медицински Център не носи отговорност, пряка или непряка, за нанесена щета или задължение, свързано по какъвто и да е начин с ползването (или злонамереното ползване) на информацията, съдържаща се в тази уеб страница или достъпна през тази уеб страница.

Анадолу Медицински Център полага всички усилия и предприема всички мерки, така че информацията на тази уеб страница да отразява точно текущата и реална ситуация. Но Анадолу Медицински Център не носи отговорност за щети, произтекли от:

 • правописни грешки;
 • забавяне в обновяването;
 • евентуални грешки на уеб страницата;
 • приложенията на уеб страницата или други причини.

Правомощия да обновява, променя и отстранява съдържание и приложения от уеб страницата, без предварително уведомление, има единствено Анадолу МЦ.

Забранява се:

 • частично или пълно копиране;
 • публикуване;
 • разпространение;
 • изменение;
 • скриване;
 • търговско ползване или позволение за ползване на съдържанието на уеб страницата (информация, документи, фотографии, звукозаписи, видеозаписи, изображения и др.)

Без писменото съгласие на Анадолу МЦ. Всички сродни права са запазени.

Анадолу Медицински Център може да предостави достъп до уеб страниците, които представляват интерес за неговите потребители като установи възходяща свързаност към тези уеб страници. Анадолу Медицински Център не заявява и не гарантира информацията, достъпна в такива уеб страници, включително нейната прецизност и изчерпателност. Дори и вслучаите, когато Анадолу МЦ предоставя такива връзки към друга уеб страница, той не изразява одобрение за мненията и идеите изложени в тази уеб страница. Анадолу Медицински Център не носи отговорност за щети, произтичащи от връзки от тази уеб страница към други уеб страници.

Посетителите, ползващи електронните услуги за членове на страницата се задължават да не споделят имената и/или паролите си за достъп и да поддържат нужната поверителност и да вземат мерки, така че тази информация да не се ползва от трети лица, тъй като тя е лична и поверителна. В противен случай, отговорността за евентуални нанесени щети се носи от потребителите.

Анадолу Медицински Център не следва да разгласява лична информация пред трети лица, освен ако няма законово задължение и е взел всички необходими мерки за запазване на поверителността на тази информация.

„Джонс Хопкинс Медисин Интернешънъл“ – дружество с ограничена отговорност, със седалище в САЩ, няма регистрация и основен или юридически представител в Турция. Съгласно договорни отношения „Джонс Хопкинс Медисин Интернешънъл“ предоставя редица услуги като консултации по управление и услуги за обучение на екипа на Анадолу МЦ, а не осигурява лекари, медицински сестри или други здравни услуги на Анадолу Медицински Център.

Copyright © 2014
Anadolu Sağlık Merkezi
Всички права запазени

Съобщение

Бихме искали да ви информираме, че предвид настоящата глобална пандемия COVID-19, „от 19 март 2020 г. Турция напълно затвори границите си за влизане в страната за чуждестранни граждани, независимо от тяхното гражданство. Намиращите се понастоящем в Турция чужди граждани ще могат да напуснат без ограничения, по собствено желание. Изключения при допускането в Турция ще се правят само за определени лица - дипломати, членове на медицински екипи или при хуманитарни случаи, но само след предварително получено разрешение от компетентните турски здравни власти за всеки конкретен случай. Затварянето на границите към момента е без срок, до второ нареждане."

Тъй като нашите настоящи български пациенти не могат да пътуват за редовни или последващи срещи, можем да предложим видеоконсултации с нашите лекари, според възможностите на графика им. Ако проявявате интерес, моля, уведомете ни и ние ще ви предоставим допълнителни подробности. Моля, имайте пред вид, че тези видеоконсултации не заместват стандартното лично посещение, тъй като лекарят няма да може да извърши клиничен или физически преглед. Освен това оценката ще бъде направена въз основа на медицински записи на английски език, кръвни изследвания и хистопатологични оценки, извършени във външни институции. В допълнение, вашите снимки на радиологична и ядрена медицина може да изискват допълнителна консултация от нашите отдели.

Като се има предвид настоящата глобална пандемия COVID-19, съгласно разпоредбите на турското министерство на здравеопазването, Анадолу Медицински Център може да приема пациенти, идващи от чужбина, само след като те се самоподложат на карантина в продължение на 14 дни след влизането в Турция. След като тези пациенти изпълнят 14 дни самокарантина в Турция и ако отговарят на политиката за безопасност на нашата болница, можем да ги приемем за преглед или лечение. Моля, обърнете внимание, че предвид бързо променящата се ситуация по света, ние си запазваме правото да променяме правилата за прием в болницата във всеки един момент. При всички случаи вашият координатор е на разположение 24 часа в денонощието за всички въпроси относно вашето здраве. Благодарим ви за разбирането и сътрудничеството.