Форум на партньорите на Джонс Хопкинс МИ 2014

Намери доктор

Форум на партньорите на Джонс Хопкинс МИ 2014

Форум на партньорите на Джонс Хопкинс МИ 2014 | Anadolu Medical Center

Форум на партньорите на Джонс Хопкинс МИ 2014

На 17-18 ноември 2014 в Балтимор се проведе ежегодния форум на партньорите на Джон Хопкинс МИ. Основен акцент на дискусиите и презентациите беше „Насочената към пациента грижа“.

Г-н Илкай Байлам, мениджър „Грижи за пациента“ в Анадолу Медицински Център взе участие във форума и представи гледната точка на Анадолу по темата – процеса на изпълнение и плановете за действие в Центъра.

Каква е целта на ежегодния форум на партньорите на Джонс Хопкинс МИ?

Това е платформа, където партньорите на Джонс Хопкинс МИ от цял свят се събират всяка година, за да дискутират проблеми и решения, да обменят знания и опит с експертите от Джонс Хопкинс Хоспитал.

Тази година темата беше „Насочената към пациента грижа“. Какво представлява тази концепция?

Грижа за пациента е важна тема в здравеопазването на САЩ, тъй като финансирането зависи от оценката на пациентите. Тя е и критична тема по отношение на подобряването на резултатите в здравеопазването, и представлява интерес за много институции по целия свят.

Насочената към пациента грижа може да се определи като “грижа, организирана спрямо пациента”. Това е модел, в който здравната организация, в сътрудничество с пациента и семейството му, идентифицира и задоволява пълния спектър от нуждите и предпочитанията на пациента.

Колко е важна грижата към пациента за болницит в днешния свят?

Както споменах, грижата за пациента е “критична” за финансовата стабилност на здравните организации. Много хора пренебрегват смисъла на понятието и се ограничават само с резултати от проведеното лечение. Не мога да отрека този смисъл, но смятам че грижата за пациента е повече от това. Като здравно заведение, ние лекуваме пациенти от десетилетия, но дали наистина им даваме “лечебно изживяване”? Тук имам предвид включване на пациентите и техните семейства като активен партньор в грижите за тях. Постигането на тази цел ще направи толкова голяма разлика за здравните организации, че ще ги превърне в лидери в областта. Ето защо грижата за пациента и безопасността на пациента са основните елементи в дневния ред на болниците днес.

Бихте ли представили накратко планът „Грижа за пациента“ на Анадолу Медицински Център?

През септември 2013 г. започнахме работа в тази посока. Екип на Анадолу Медицински център посети конгреси и обучения по темата в САЩ и Канада. Завръщайки се, ние първо създадохме екип „Грижа към пациента“, който се състои от главен лекар, две медицински сестри и мениджър. След това определихме структурата, комисиите, работните групи и информационния обмен между тях. След това дойде моментът да се приоритизират най-добрите практики в грижата за пациента. Ние трябваше да приоритизираме, защото от една страна имахме оскъдни ресурси, а от друга – не знаехме откъде да започнем. Като резултат създадохме 5 проекта за първия етап от програмата „Грижата за пациента“ и сега работим върху тях.

Какви са предимствата на грижата за пациента от гледна точка на обслужването на чуждестранни пациенти?

На първо място, в близко бъдеще, ще създадем работна група Международно разнообразие, която ще има за задача да вникне в нуждите на чуждестранните пациенти. В резултат на работата на групата, ние ще препроектираме процесите на обслужване в Анадолу Медицински център в съответствие с нуждите и предпочитанията на чуждестранните ни пациенти. По този начин, очакваме подобряване на резултатите при обслужването на чуждестранните ни пациенти, повече сътрудничество с тях и накрая много добре създадено лечебно изживяване за тях.