Новини

Сподели [social_share/]

Форум на партньорите на Джон Хопкинс Медисин 2014

На 17-18 ноември 2014 в Балтимор се проведе ежегодния форум на международните партньори на Джон Хопкинс Медисин. Основен акцент на дискусиите и презентациите беше „Насочената към пациента грижа“.

Г-н Илкай Байлам, мениджър „Грижи за пациента“ в Анадолу Медицински Център взе участие във форума и представи гледната точка на Анадолу по темата – процеса на изпълнение и плановете за действие в Центъра. Г-н Байлам разяснява:

джон хопкинс

Каква е целта на ежегодния форум?

Това е платформа, където междунардните партньори на Джон Хопкинс Медисин се събират всяка година, за да дискутират проблеми и решения, да обменят знания и опит с експертите от Джон Хопкинс Медисин.

Тази година темата беше „Насочената към пациента грижа“. Какво представлява тази концепция?

Грижа за пациента е важна тема в здравеопазването на САЩ, тъй като финансирането зависи от оценката на пациентите. Тя е и критична тема по отношение на подобряването на резултатите в здравеопазването, и представлява интерес за много институции по целия свят.

Насочената към пациента грижа може да се определи като “грижа, организирана спрямо пациента”. Това е модел, в който здравната организация, в сътрудничество с пациента и семейството му, идентифицира и задоволява пълния спектър от нуждите и предпочитанията на пациента.

Колко е важна грижата към пациента за болницит в днешния свят?

Както споменах, грижата за пациента е “критична” за финансовата стабилност на здравните организации. Много хора пренебрегват смисъла на понятието и се ограничават само с резултати от проведеното лечение. Не мога да отрека този смисъл, но смятам че грижата за пациента е повече от това. Като здравно заведение, ние лекуваме пациенти от десетилетия, но дали наистина им даваме “лечебно изживяване”? Тук имам предвид включване на пациентите и техните семейства като активен партньор в грижите за тях. Постигането на тази цел ще направи толкова голяма разлика за здравните организации, че ще ги превърне в лидери в областта. Ето защо грижата за пациента и безопасността на пациента са основните елементи в дневния ред на болниците днес.

Бихте ли представили накратко планът „Грижа за пациента“ на Анадолу Медицински Център?

През септември 2013 г. започнахме работа в тази посока. Екип на Анадолу Медицински център посети конгреси и обучения по темата в САЩ и Канада. Завръщайки се, ние първо създадохме екип „Грижа към пациента“, който се състои от главен лекар, две медицински сестри и мениджър. След това определихме структурата, комисиите, работните групи и информационния обмен между тях. След това дойде моментът да се приоритизират най-добрите практики в грижата за пациента. Ние трябваше да приоритизираме, защото от една страна имахме оскъдни ресурси, а от друга – не знаехме откъде да започнем. Като резултат създадохме 5 проекта за първия етап от програмата „Грижата за пациента“ и сега работим върху тях.

Какви са предимствата на грижата за пациента от гледна точка на обслужването на чуждестранни пациенти?

На първо място, в близко бъдеще, ще създадем работна група Международно разнообразие, която ще има за задача да вникне в нуждите на чуждестранните ни пациенти. В резултат на работата на групата, ние ще препроектираме процесите на обслужване в Анадолу Медицински център в съответствие с нуждите и предпочитанията на чуждестранните ни пациенти. По този начин, очакваме подобряване на резултатите при обслужването на чуждестранните ни пациенти, повече сътрудничество с тях и накрая много добре създадено лечебно изживяване за тях.

 

Пациентски случаи

Пациенти разказват
своите истории
Гледай   Прочети
 

Copyright © 2014
Anadolu Sağlık Merkezi
Всички права запазени

Съобщение

Бихме искали да ви информираме, че предвид настоящата глобална пандемия COVID-19, „от 19 март 2020 г. Турция напълно затвори границите си за влизане в страната за чуждестранни граждани, независимо от тяхното гражданство. Намиращите се понастоящем в Турция чужди граждани ще могат да напуснат без ограничения, по собствено желание. Изключения при допускането в Турция ще се правят само за определени лица - дипломати, членове на медицински екипи или при хуманитарни случаи, но само след предварително получено разрешение от компетентните турски здравни власти за всеки конкретен случай. Затварянето на границите към момента е без срок, до второ нареждане."

Тъй като нашите настоящи български пациенти не могат да пътуват за редовни или последващи срещи, можем да предложим видеоконсултации с нашите лекари, според възможностите на графика им. Ако проявявате интерес, моля, уведомете ни и ние ще ви предоставим допълнителни подробности. Моля, имайте пред вид, че тези видеоконсултации не заместват стандартното лично посещение, тъй като лекарят няма да може да извърши клиничен или физически преглед. Освен това оценката ще бъде направена въз основа на медицински записи на английски език, кръвни изследвания и хистопатологични оценки, извършени във външни институции. В допълнение, вашите снимки на радиологична и ядрена медицина може да изискват допълнителна консултация от нашите отдели.

Като се има предвид настоящата глобална пандемия COVID-19, съгласно разпоредбите на турското министерство на здравеопазването, Анадолу Медицински Център може да приема пациенти, идващи от чужбина, само след като те се самоподложат на карантина в продължение на 14 дни след влизането в Турция. След като тези пациенти изпълнят 14 дни самокарантина в Турция и ако отговарят на политиката за безопасност на нашата болница, можем да ги приемем за преглед или лечение. Моля, обърнете внимание, че предвид бързо променящата се ситуация по света, ние си запазваме правото да променяме правилата за прием в болницата във всеки един момент. При всички случаи вашият координатор е на разположение 24 часа в денонощието за всички въпроси относно вашето здраве. Благодарим ви за разбирането и сътрудничеството.