Радионуклидни лечения

Намери доктор

Радионуклидни лечения

Радионуклидни лечения | Anadolu Medical Center

Водещи Технологии за Образна Диагностика и Лечение

Галий-68 PSMA PET/CT е водещата технология в изобразяването на рак на простатата и Радионуклидни лечения. Този метод използва специфична субстанция, PSMA, която се свързва с радиоизотоп галий-68. Прилагането на PSMA с галий-68 предоставя високо резолюцияно изображение на раковите тъкани чрез PET/CT устройство. Този метод не само позволява прецизна диагностика на разпространението на рака на простатата в други органи и тъкани. но и минимизира дозата от радиация, която се прилага на пациента.

 

Процесът на Обработка на PET/CT с Галий-68 PSMA

Изследването с галий-68 PSMA PET/CT изисква предварително планиране и записване. След интравенозно приложение на PSMA, пациентът преминава през период на изчакване, преди да се извърши снимката. Процедурата за снимане обикновено отнема около 20 минути, като пациентът трябва да се задържи неподвижно. В общи линии, изследването може да отнеме около 2-3 часа, като се препоръчва прием на достатъчно количество вода преди и след процедурата.

 

ПЕТ/КТ с Галий-68 ДОТАТАТ: Най-Модерна Технология за Диагностициране на Невроендокринни Тумори

ПЕТ/КТ с галий-68 ДОТАТАТ представлява иновативен метод за диагностициране на невроендокринни тумори. Тази технология използва пептидно съединение, наречено ДОТАТАТ, което се свързва със специални рецептори върху клетките на туморите. С комбинирането на ДОТАТАТ с радиоизотоп галий-68 и приложението му върху пациента, туморните клетки могат да се изобразят с висока точност чрез PET/CT устройство.

 

Лечение с LUTECIUM-PSMA: Ефективна Радионуклидна Терапия за Рак на Простатата

Лечението с лутеций-PSMA (177Lu-PSMA) представлява радионуклидна терапия, насочена към намаляване на размера на тумора и спиране на размножаването на туморните клетки при пациенти с напреднал рак на простатата. Тази терапия е нараснала в популярност, като целта й е да се контролира прогресията на заболяването и да се облекчат симптомите на напредналото заболяване.

 

Лечение с LUTECIUM-DOTATATE: Ефективна Терапия за Невроендокринни Тумори

Лечение с лутециев-октреотид, известен също като лутециев-ДОТАТАТ (177Lu-ДОТАТАТ). Използва се за свиване на невроендокринни тумори и спиране на растежа им. Тази радионуклидна терапия представлява важна алтернатива за контролиране на прогресията на заболяването. Освен това, облекчаване на симптомите при пациенти с напреднал невроендокринен рак.

 

Радиева терапия за рак на простатата: Ефективно лечение срещу метастазите и болката

Радиевата терапия е един от водещите методи за борба с рака на простатата, особено когато злокачествените клетки са се разпространили към костите. Този вид лечение има за цел да унищожи раковите клетки в скелетната система, довеждайки до намаление или дори изчезване на туморите. Освен това, терапията с радий помага и за облекчаване на болката, предизвикана от метастазите в костите.

 

Радионуклидни лечения: Безопасност на радиевата терапия

Въпреки високото ниво на енергия, използвана при лъчетерапията, тя се счита за безопасна и ефективна. Радиацията от алфа тип, която се прилага, има силата да убива раковите клетки в костите, без да засяга здравата тъкан. Страничните ефекти след терапията са редки и обикновено се ограничават до временно понижаване на кръвните стойности. Те се наблюдават при медицинското наблюдение на пациентите след лечението.

 

Лечение с Актиниум: Нови перспективи за борба с рака на простатата

Актиниумът е ключов елемент в целенасочената алфа терапия за рака на простатата. Този вид лечение се прилага при пациенти с метастатичен рак, където други методи не са ефективни или съпътстват с непоносими странични ефекти. Целта на лечението с актиниум е да намали размера на тумора, да спре разрастването на злокачествените клетки и да унищожи раковите участъци.

 

Радионуклидни лечения: Безопасност на лечението с актиний

Лъчението, генерирано от актиниумът, е насочено точно към раковите клетки, като минимизира възможните странични ефекти върху здравите тъкани. Въпреки това, наблюдават се някои временни нежелани реакции като сухота в устата или умора, които се следят и контролират от медицинския екип след приключване на терапията.

 

Радионуклидни лечения: Заключение

Като резултат,,Радионуклидните лечения, базирани на съвременните технологии като галий-68 PSMA PET/CT и леченията с LUTECIUM, представляват значителен напредък в борбата с рака на простатата и невроендокринните тумори. Тези методи не само осигуряват прецизна диагностика, но и ефективно лечение, минимизирайки при това страничните ефекти за пациентите.

Ядрена медицина

Лекари от отдел

д-р Кезбан Бербероглу