Важно посещение в Казан, Татарстан

Намери доктор

Важно посещение в Казан, Татарстан

Важно посещение в Казан, Татарстан | Anadolu Medical Center

Важно посещение в Казан, Татарстан

На 26 юли 2014 г. посетихме Казан, столицата на Татарстан за обсъждане на лечението на онкологични заболявания. В делегацията бяха г-жа Тюркан Йозилхан, главен изпълнителен директор, г-жа Аслъ Акиаваш, директор по международната дейност и проф. Мустафа Казкаясъ, специалист в област „Уши, нос, гърло“.

онкологични заболявания

Делегацията посети частната клиника Корал, специализирана в областта на отоларингологичните заболявания. С екипа на клиниката беше обсъдена възможността пациенти на частна клиника Корал да бъдат лекувани в Анадолу Медицински Център. Като акцент бяха посочени специализираните отделения по сърдечно-съдова хирургия, трансплантация на костен мозък и онкология.

Делегацията на Анадолу Медицинския Център се срещна и с министъра на здравеопазването на Татарстан. С него обсъдиха новите технологии, научните постижения и други въпроси, касаещи лечението на пациенти с онкологични заболявания.