MR Linac CMM

Намери доктор

MR Linac CMM

MR Linac CMM | Anadolu Medical Center

Единствен в Турция, само в пет болници в света. Прицелва тумора прецизно и точно чрез моментни висококачествени изображения по време на самата сесия лъчетерапия.