Брой 5 на Бюлетин “Здраве” – Анадолу Медицински Център

Намери доктор

Брой 5 на Бюлетин “Здраве” – Анадолу Медицински Център

Брой 5 на Бюлетин “Здраве” – Анадолу Медицински Център | Anadolu Medical Center

бюлетин-здраве

В брой 5 на Бюлетин “Здраве” на Анадолу Медицински Център – четете

Новият брой 5 на бюлетин “Здраве” на Анадолу Медицински Център е посветен на коварната болест – рак на гърдата.  Това е проблем със значими обществени и социални последици за жените. Ако бъде открит в ранен етап, казват специалистите, резултатите от лечението могат да бъдат положителни.
Специалистите обръщат внимание на въпроса какво означава рак на гърдата. Разберете защо е важно жените да извършват самопреглед на гърдите си. И още: дали е достатъчна мамографията, за да се постави диагноза. В този брой на бюлетин “Здраве” представяме и какви са методите за реконструкция на гърдата. Новият специализиран център за лечение на рак на гърдата е посветен на диагноза, лечение и възстановяване след рак на гърдата.  

Октомври е месец на борбата с рака на гърдата! През 1985 година компанията AstraZeneca обявява октомври за месец за борба с
рака на гърдата. В началото идеята е да се популяризира мамо-графията като ефективно средство за ранно откриване и лечение на заболяването. Но вече месец октомври е месецът за активни разяс-нителни кампании за причините, превенцията и лечението на болестта Ракът на гърдата е найчесто срещането раково заболяване в световен мащаб, както в развитите, така и в развиващите се страни. През последните години в страните с ниски и средни доходи често-тата на заболяването се увеличава с бързи темпове и причините за това са както липсата на информираност за ранното откриване на това заболяване, така и невъзможността за достъп до здравни услуги.

Брой 5 на Бюлетин "Здраве"